Odpustová slávnosť sv. Pavla prvého pustovníka vo Vranove n.T.

V deň sviatku patriarchu Rádu sv. Pavla prvého pustovníka sa konala v našej bazilike odpustová slávnosť, na ktorú sme sa pripravovali deväťdňovou pobožnosťou. Homílie počas tejto pobožnosti prednášal kaplán o. Konrád Blicharski OSPPE na tému sv. Pavol pustovník očami blahoslavenstiev.

Novéna vyvrcholila slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10. 30 hod., ktorú celebroval pozvaný hosť dominikán o. Martin Kolivoška OP, z Konventu sv. Martina de Porres v Žiline, rodák z Kokošoviec. Vo svojej kázni prítomných veriacich povzbudzoval, aby neboli iba ľudia s ozdobou „kresťan“, ale aby boli ľudia, ktorí kresťanstvo žijú, aby sa navrátila do rodín spoločná modlitba a aby sa otcovia v rodinách modlili pred očami svojich detí, pretože to má nesmierny význam pre život každého člena rodiny.
Sv. omšu svojím spevom obohatil farský zbor Lumen. Po sv. omši nasledovalo tradičné osobné uctenie relikvií sv. Pavla pustovníka a pri východe z baziliky sa mohol každý prítomný ponúknuť jedlou datľou, známou potravou pustovníka Pavla.

Spracovala Veronika F.

Zdroj: www.bazilikavranov.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár