Odpustová slávnosť 10. septembra 2017 vo Vranove nad Topľou

Pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie sa konala v Bazilike minor vo Vranove nad Topľou  odpustová slávnosť, ktorá sa začala o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bol pomocný košický biskup Mons. PhDr. PsLic Marek Forgáč, ktorý privítal pútnikov z celého širokého okolia.

V koncelebrant spolu s ním boli provinciál Rádu pavlínov na Slovensku o. Martin Lehončák OSPPE, vdp. ThLic. Štefan Albičuk, vranovský dekan, ThDr. Jozef GNIP PhD. farár- dekan v Trebišove, vdp. Ján Demeter, farár  Vechec, ďalej kňazi – vranovskí rodáci- vdp. Martin Telepún, vdp. Anton Matina, vdp. Roman Haško a ďalší kňazi. Všetkých prítomných na úvod privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor Baziliky minor vo Vranove n. T. Tradične na túto odpustovú slávnosť prišli aj peší pútnici z Trebišova, Giraltoviec, z Čemerného, Novej Kelči (po prvý krát).  Vo svojej homílii Mons. Marek Forgáč vyzdvihol dôležitosť sebaobetovania v živote pre dobro iných. Sv. omšu svojím spevom obohacovali farské zbory: zbor Lumen a zbor Bambino Luci.   Na záver slávnosti vzácnemu hosťovi za vranovskú farnosť  poďakovali manželia Bradovkovci.
Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár