Nedeľne oslavy sv. Pavla Prvého Pustovníka v Topoľčanoch

V nedeľu 19.1.2020 vonkajšiu slávnosť sv. Pavla pustovníka obohatil spev nového zboru našich farníkov.

Pozvaným hlavným kazateľom bol páter Frank Vandegehuchte, misionár MSC z Belgicka, ktorý aktuálne pôsobí vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch ako nemocničný kaplán. K slávnostnému obedu sme pozvali rehoľníkov a rehoľníčky pôsobiacich v našej farnosti. Slávnostnú atmosféru vynikajúco dotvárala výzdoba s veľkou datlovou palmou a havranom v priestoroch presbitéria. 

P. Miroslav Hruška OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár