Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.

Tradičná Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii prebehla v tomto roku za prísnych hygienických podmienok a konala sa len na farskej úrovni.

Program púte sa začal už v nedeľu 13.9. muzikálom o svätom Jánovi Pavlovi II., ktorý pripravili mladí nielen z našej, ale aj z okolitých farností. V tomto roku sme si pripomenuli niekoľko významných jubileí spätých so svätým pápežom – 100. výročie jeho narodenia, 15. výročie jeho úmrtia, 30. výročie jeho prvej návštevy Slovenska a 25. výročie jeho návštevy v Šaštíne. Preto si tento najvznešenejší pútnik k Sedembolestnej Panne Márii našiel miesto aj v rámci programu tohtoročnej púte.

V pondelok, 14.9., sa večerný program začal modlitbou posvätného ruženca k Sedembolestnej Panne Márii, pokračoval slávením Svätej Omše o 18:00. O 20:00 sa konala tradičná Modlitba za Slovensko, tentokrát s rozjímaniami o bl. Petrovi Pavlovi Gojdičovi, ktoré pripravil pán Kamil Žiška. Po nej, o 21:30, bola k poklone vystavená Sviatosť Oltárna. Adoráciu viedol páter Michal Nižnánsky, spevom a hrou ho doprevádzala mládež našej farnosti.

Na slávnosť Sedembolesntej Panny Márie, 15.9., sa program začal Svätou Omšou o 5:30, ktorú slúžil dp. Marián Horváth, farár v Osuskom. Ďalšia Svätá Omša bola o 7:00. Celebrantom bol páter Michal Nižnánsky. O 9:30 sme sa pomodlili posvätný ruženec. Slávnostná Svätá Omša sa začala o 10:30. Predsedal jej bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii vyzdvihol čnosť nádeje, ktorá bola vlastná Panne Márii a ktorá je potrebná aj dnešným ľuďom k zvládnutiu krízy, akú vyvolal koronavírus. Slávnosti sa zúčastnili aj iní biskupi – Mons. Jozef Haľko, Mons. Peter Rusnák, Mons. František Rábek a Mons. Tomáš Galis.

Pooobede púť pokračovala programom pre deti, ktorý v kláštornom nádvorí pripravili pátri Michal a Juraj. Po ňom bola v Bazilike Korunka Božieho milosrdenstva. O 15:30 sa začal koncert komorného orchestra Zoe. Od 16:30 program pokračoval v kláštornom átriu diskusiou na tému ochrany nenarodených detí. Diskusiu viedol pán Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa a zúčastnili sa jej manželia Chromíkovci, z Aliancie za rodinu.

O 18:30 bola v Bazilike slávená Svätá Omša, ktorej predsedal Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. O 20:00 sa konala Modlitba za Slovensko a po nej mal pán biskup Haľko virtuálne sprevádzanie po bazilike, ktoré prostredníctvom sociálnej siete sledovalo niekoľko stoviek divákov.

16.9. sa konala tradičná Púť seniorov a chorých. Aj táto púť sa konala za prísnych hygienických podmienok. Zúčastnilo sa jej niekoľko desiatok dôchodcov. Aj tejto Svätej Omši predsedal Mons. Jozef Haľko.

Žiaľ, tohtoročná púť nemohla prebehnúť tak ako obvykle. Je nám ľúto, že mnohí sa jej nemohli zúčasniť aj preto, že neboli vpustení do areálu. Touto cestou sa všetkým dotknutím ospravedlňujeme. Zároveň vyjadrujeme našu vďačnosť všetkým, ktorí prispeli k priebehu Národnej púte. Ďakujeme všetkým usporiadateľom, dobrovoľníkom, zboru – pod vedením pani Evy Molekovej, lektorom, miništrantom, technikom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. V našich modlitbách vás odporúčame Sedembolestnej Panne Márii.

Touto cestou vás chceme povzbudiť k účasti na večerných modlitbách za Slovensko, ktoré sa konajú každý deň o 20:00. Môžete ich sledovať aj prostredníctvom internetového vysielania. Prosme spoločne Pannu Mariu o ochranu a o pomoc v týchto neistých dňoch. Veríme, že budúcoročná púť sa uskutoční bez obmedzení a v tradičnom formáte.

P. Juraj Tirpak OSPPE
Šaštín – Stráže

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár