Fatimská pobožnosť v Trnave na Tulipáne

Keď žiaril a rozkvital trinásty máj… Týmito slovami sa začala úvodná pieseň svätej omše, ktorá bola slávená podľa formulára o Panne Márii Fatimskej, keďže práve v tento deň si na ňu spomíname.

Svätej omši predsedal P. Gregor Oskwarek, OSPPE, kaplán pavlínskej farnosti V Trnave na Tulipáne. Spolu s ním koncelebrovali: P. Wieslaw Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave aj farár pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne, tiež P. Gregor Wach, OSPPE, kaplán pavlínskej farnosti na Tulipáne.

Počas homílie hlavný celebrant vykreslil Ježiša ako cestu, ktorá nás vedie k Bohu. Je to obraz, ktorý nám ponúkalo aj evanjelium. Kazateľ prirovnal pútnické miesta k odpočívadlám na diaľnici. Zdôrazňoval, že práve v pútnickom mieste môžeme načerpať silu na ďalšiu cestu, ku ktorej pozýval aj Pán Ježiš v evanjeliu.  Následne pripomenul udalosti, ktoré sa odohrali 13. mája 1918, keď sa Panna Mária vo Fatime zjavila trom deťom a odovzdala im svoje posolstvo. Druhou udalosťou, o ktorej kazateľ hovoril, bol atentát na pápeža Jána Pavla II., ktorý sa odohral v tiež 13. mája, ale v roku 1981. Práve vtedy na Námestí sv. Petra Panna Mária zázračne zachránila život Svätého Otca.

Po svätej omši sa uskutočnil tradičný fatimský sprievod najbližšími ulicami okolo kostola. Počas sprievodu sa veriaci modlili modlitbu posvätného ruženca.

Nakoniec sa P. Gregor Oskwarek, OSPPE, v mene celej komunity poďakoval všetkým za prítomnosť a zároveň ich pozval na ďalší sprievod, ktorý sa uskutočni 13. júna.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár