Deviatnik pred odpustovou slávnosťou – ôsmy deň 8.9.2017

V deň sviatku Narodenia Panny Márie (8. septembra) sa konal ôsmy deň duchovnej prípravy pred odpustovou slávnosťou v našej bazilike.

Keďže je to deň, kedy je možné získať plnomocné odpustky v našej bazilike pri splnení obvyklých podmienok, účasť veriacich na sv. omši bola bohatá.  Hlavným celebrantom večernej sv. omši bol o. Peter Lasota  jeden z otcov pallotínov a kazateľom bol jeho brat o. Leonard Lasota. Spolu s ním v koncelebre boli rodáci z Vranova kňazi o. Pavol Tomko CSsR a vdp. Roman Haško.  Na začiatku sv. omše všetkých privítal kaplán pavlín o. Kazimír Kogut OSPPE.
Vo svojej homílii o. Leonard vyzdvihol nesmierny význam výchovy dieťaťa v rodine. Rodičia majú hlavne dať svojim deťom „to duchovno“ a materiálne je až druhoradé. Ako zakončil jeden z príkladov zo života „ o čo ľahšie a lepšie by sa nám žilo, keby sme naše deti vychovávali takto“.
Pred záverečným požehnaním o. Kazimír poďakoval hosťom – kazateľom otcom pallotínom –  za duchovnú prípravu počas piatich dní a na znak vďaky nasledoval srdečný potlesk od všetkých prítomných.
Tak ako v predchádzajúce dni aj túto sv. omšu uzavrela spievaná Novéna k Vranovskej Panne Márii pred milostivým obrazom Vranovskej Panny Márie.
Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár