Deviati pavlínski rehoľníci zložili svoje doživotné sľuby

Večné sľuby, teda evanjeliové rady čistoty, chudoby a poslušnosti do konca života, tradične skladali pavlínski mnísi na sviatok Zvestovania Pána. Dnes deväť pavlínov z Poľska, medzi ktorými však boli aj bratia zo Slovenska, Chorvátska a Bieloruska, zasvätilo svoj život výlučnej službe Bohu v Ráde sv. Pavla I. Pustovníka. Svätej omši predsedal otec Arnold Chrapkowski, OSPPE, generálny predstavený rádu pavlínov.

Večné sľuby zložili: br. Vladimír Bartko (Slovensko), br. Józef Chyrzyński (Poľsko),
br. Sylwester Guss (Poľsko), Br. Sergiusz Kaluta (Bielorusko), Br. Patryk Mazgaj (Poľsko),
br. Mateusz Wysocki (Poľsko), Br. Vinko Vuković (Chorvatsko), br. Bernard Palka (Poľsko) )
a br. Marcin Śpiewak (Poľsko).

Večné sľuby pozostávajú z troch častí: sľub chudoby, poslušnosti a čistoty. Nazývajú sa aj evanjeliovými radami, pretože vychádzajú z evanjelia, ide o to, čo najbližšie nasledovať Krista, oddať sa mu s nerozdeleným srdcom.

„Sľubujem čistotu, pretože chcem, aby Kristus bol mojou jedinou láskou. Sľubujem chudobu, pretože nechcem vo svojom živote žiadne iné poklady okrem Krista. A sľubom poslušnosti sľubujem, že chcem plniť len jeho vôľu,“ vysvetlil br. Mateusz Wysocki, OSPPE.

Pre br. Sylwestra Gussa, OSPPE, je voľba cesty rehoľného života cestou do neba. „Ak splníme sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, budeme svätými pavlínmi,“ poznamenal.

Ako hovorí br. Vinko Vuković, OSPPE, z Chorvátska, voľba rehoľného života je túžbou „byť dôkazom na existenciu Boha“.

„Viem, že Panna Mária mi pomáha vydržať,“ hovorí br. Sergiusz Kaluta, OSPPE, z Bieloruska. Ako zdôrazňuje, je to preňho výnimočný deň a je vďačný všetkým za duchovnú podporu, najmä rodine a spolubratom z Bieloruska, ktorí dnes nemohli prísť do Poľska. „Boh žehnal roky a ja viem, že toto je moje povolanie, že chcem byť celý život v reholi. Dnes ráno moji otcovia v Bielorusku za mňa slúžili omšu, takže cítim pokoj a ďakujem vám všetkým za vašu podporu a modlitby. Verím, že v tento deň nie som sám,“ povedal br. Sergius.

Božím prísľubom nazval večné sľuby Br. Józef Chyrzyński, OSPPE. „Chcem žiť vo vzťahu s Kristom, aby som bol v ňom cudný, poslušný a chudobný. Som veľmi šťastný, že som to dotiahol až sem, že rád aj Cirkev potvrdzujú moje povolanie. Kristus mi umožní robiť tieto jednoduché veci, ale zároveň veľké Božie veci,“ povedal mladý mních.

Generálny predstavený rehole pavlínov P. Arnold Chrapkowski, OSPPE, vo svojej homílii vysvetlil, že zložiť večne sľuby znamená súhlasiť s tým, aby Kristus prenikol do života, dať mu všetko tak ako Mária. Zdôraznil, že zvestovanie Matke Božej a jej poslušnosť by v živote novozvolených mala byť nielen znamením smerujúcim, ale aj veľkou povinnosťou plniť Bohu „áno“ až do konca.

-„Vaším záväzkom je láska, nie ľudská vypočítavosť, láska, ktorá si nekladie žiadne podmienky ani hranice, ktorá nie je napísaná na úradnom papieri, ale napĺňa sa v každodennom živote. Jeho mierou má byť láska zobrazená na stránkach evanjelia, to je láska Ježiša až po kríž a láska Márie až po vrch Golgota,“ povedal P.  Chrapkowski.

Generálny predstavený rádu pavlínov upozorňoval mladých rehoľníkov na ich službu, ktorá je súčasťou cirkevného spoločenstva: „Dnes na seba beriete svoje trvalé odhodlanie kráčať po ceste evanjeliových rád v duchu pavlínskej charizmy a slúžiť v spoločenstve Cirkvi. Celý môj život, moja služba lásky v Cirkvi, Cirkev je Božia, krásna a zranená ľudským hriechom. Tento kostol je mojím domovom. Čokoľvek budem robiť, kdekoľvek budem slúžiť, viem, že to robím v mene Cirkvi, v spoločenstve Cirkvi, ktorej je pavlínsky rád súčasťou.“

P. Chrapkowski zdôraznil, že mladí mnísi pri zložení svojich večných sľubov v reholi pavlínov prijímajú aj jeho históriu ako svoju „stáročiami napísanú v službe lásky našim bratom“.

„Dnes sa stávate nádejou rádu do budúcnosti. Je vašou zodpovednosťou starať sa o budúcnosť rádu, jeho rozvoj a službu v duchu lásky, “povedal generál pavlínov.

Rektor pavlínskeho seminára páter Mariusz Tabulski, OSPPE, zaželal novým profesorom, aby podľa príkladu Márie dôverovali Bohu.

„V ich živote sa to všetko začalo zvestovaním. Ešte pred pár rokmi by dnes neboli schopní odpovedať ako Mária: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Mária, nech tvoje „áno“, ktoré plynie z tvojho srdca, pomôže bratom, aby trvali v dôvere!“ povedal rektor.

Formácia kňazov v reholi pavlínov trvá sedem rokov. Po vstupe do komunity kandidáti najskôr začínajú svoj prednoviciát v Krakove na Skalke. Po ňom sa začína každoročný noviciát v meste Żarki – Leśniów pri Čenstochovej. Zvecnením tohto času sú prvé rehoľne sľuby, po ktorých nasleduje 6-ročné obdobie duchovnej formácie a filozofických i teologických štúdií v kňazskom seminári v Krakove. Po piatom roku zložia večné sľuby a sú vysvätení za diakonov. Po šiestom roku – podľa vôle Cirkvi – sú vysvätení za kňaza.

Rád svätého Pavla Prvého Pustovníka bol založený v polovici 13. storočia v Uhorsku. Tamojší pustovníci si za vzor života zvolili Pavla z Téb, egyptského pustovníka z prvých storočí kresťanstva. Pavlíni sú v Poľsku známi predovšetkým svojou pastoračnou službou na Jasnej Hore v Čenstochovej, kam prišli v roku 1382, pôsobia aj v mnohých iných pôsobiskách v Poľsku a v zahraničí, pričom sa ujímajú práce vo farnostiach a miestnych mariánskych pútnických svätyniach. Takmer päťsto rehoľníkov slúži v sedemnástich krajinách na štyroch kontinentoch.

Autor: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár