List promotóra Bractva Anjelov strážcov na Vianoce 2017

Drahí členovia Bratstva anjelov strážcov !
Blížia sa Vianoce, kedy opäť budeme prežívať Božie narodenie,
ktoré je popri Veľkej noci a Turíciach najväčším cirkevným
sviatkom. Rok čo rok si v tomto čase pripomíname udalosť,
že na svet prišlo pravé svetlo, osvecujúce každého človeka.
To je pravá skutočnosť Vianoc. Dieťa Ježiš, Boh, predpovedaný
prorokmi, očakávaný Mesiáš, vytúžený Vykupiteľ, Spasiteľ sveta
a Pán vesmíru je medzi nami. Pánov anjel oznámil: „Nebojte sa!
Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk
2,10-12). Dnes už známa udalosť. Viac ako dvetisíc rokov si ju nielen ľudstvo pripomína, ale najmä snaží sa ju znova a znova prežiť. Do sveta poznačeného hriechom prvých ľudí
prichádza Bohočlovek, Boh v ľudskom tele, aby každý človek dostal osobnú príležitosť
osvedčiť sa v láske k nemu a získať účasť na sláve v Božom kráľovstve. Dieťa Ježiš je pravé
svetlo pre každého človeka. Preto v túto noc hovoríme aj o svetle. Vlastnosťou svetla je, že
preniká aj na miesta tmy a obnažuje naše hriechy a biedy. Preto nám je aj nepríjemné. Človek so zlým svedomím sa ho stráni a zakrýva si pred ním oči. Svätá noc nám pripomína, že sme Božími deťmi a máme prijať svetlo, ktorým je Božie Dieťa, pravý Boh, Ježiš Kristus. Čo znova a znova robí túto noc tak krásnou, vzácnou, milou je, že Boh nám vo svojej láske
pripomína, aby sme uznali svoju hodnosť Božích detí a svoju dôstojnosť Božích detí
realizovali vo svojom živote.
Pápež František nás učí, že Božia láska a milosť je blízkosť, je to nežnosť. Ak vo
svojom vzťahu k Pánovi nepociťuješ, že ťa nežne miluje, ešte ti niečo chýba, ešte si
nepochopil, čo je milosť, ešte si neprijal milosť, ktorá je touto blízkosťou. Obrátiť sa znamená prijať milosť. Obrátiť sa znamená vpustiť do svojho života Božiu nežnosť. “Kým sa neobrátite, a nebudete ako deti, nemôžete vojsť do Božieho kráľovstva.” A na inom mieste: “Učte sa odo mňa, lebo som tichý (doslova : nežný) a pokorný srdcom!“.
Drahí bratia a sestry nechajme sa počas týchto Vianoc dotknúť nežnosťou, ktorá
zachraňuje. Priblížme sa k Bohu, ktorý sa stáva blízkym, postojme pri jasličkách a
predstavme si v duchu Ježišovo narodenie. Bolo tam: svetlo, pokoj, najväčšia chudoba
a odmietnutie. Vstúpme do pravých Vianoc s pastiermi, prinesme Ježišovi to, čím sme, naše vylúčenia, naše neuzdravené rany, naše hriechy. Dovoľme našim anjelom strážcom pomáhať nám v každý čas a pozývajme ich neustále k spolupráci na ceste za Kristom. Takto naladení a odhodlaní určite zakúsime pravého ducha Vianoc: krásu toho, že sme milovaní Bohom, že on na nikoho z nás nezabudol.
Prajem Vám pokojné a požehnané sviatky narodenia Pána, do nového roku veľa
odvahy, vytrvalosti hľadať Pravdu, aby sa rozšírili naše srdcia a boli sme schopní odvážnych silných vecí a tiež veľa lásky a pohody vo vašich rodinách, ktoré sú tým najcennejším, čo naša spoločnosť má. Milostiplné Vianoce 2017!

S úctou promótor bratstva o. Gregor Wach OSPPE
14.12.2017

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár