313. výročie slzenia milostivého obrazu vo Vranove nad Topľou

  Dňa 27. augusta 2021 si naša farnosť pripomenula 313. výročie slzenia milostivého obrazu Vranovskej Panny Márie. Hlavným celebrantom večernej slávnostnej sv. omše bol vdp. ThLic. Štefan Albičuk, vranovský dekan a farár vo farnosti Vranov – Juh.

Vo svojej homílii okrem iného povzbudil nás veriacich, aby žiadna slávnosť iba tzv. neprechádzala okolo nás, ale aby sme každý sviatok prežívali s hlbokou vierou v srdci. V tomto nám môže byť vzorom a rovnako aj pomocníčkou  práve Panna Mária. Ona napriek utrpeniu, ktoré ju neobišlo, naplnila svoje poslanie, presne podľa Božieho plánu.

   Spolu s kazateľom v koncelebre pri oltári boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál pavlínskeho rádu na Slovensku, o. Konrád Blicharski OSPPE, farár vo farnosti Vranov – Sever, ďalej vdp. Roman Haško, vranovský rodák a  o. Leander Pietras OSPPE.
Na záver sv. omše  veriaci spolu s kňazmi zaspievali Hymnus k Vranovskej Panne Márii, po ktorom nasledovala procesia s kópiou milostivého obrazu ulicami v blízkosti baziliky.
                                                                                                                            Veronika F.

Zdroj: www.bazilikavranov.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár