Začali sme adventné obdobie…

V nedeľu 28. decembra boli vo všetkých kostoloch zapálené prvé sviece na adventnom venci. Je to viditeľný znak toho, že sme vstúpili do nového cirkevného roka a že sa práve začalo adventné obdobie. Advent je pre každého kresťana výzvou, aby sa pripravil na príchod Ježiša Krista.

S adventom sú spojené aj roráty. Sú to sv. omše o Panne Márii, slávené najčastejšie v ranných hodinách. Latinská úvodná pieseň nám hovorí:

Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:

aperiatur terra, et germinet Salvatorem.

V slovenskom preklade to znamená:

Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého;

nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa.

V našich pavlínskych farnostiach sa tieto rorátne sv. omše zameriavajú na najmenších účastníkov. Da sa povedať, že roráty sú duchovnou prípravou pred Vianocami. Spolu s deťmi sa počas nich preberá určená téma, ktorú dopĺňajú rôzne úlohy.

Keďže bol koncom novembra tohto roka zavedený lockdown, nebolo možné pripraviť roráty tradičným spôsobom, preto naši spolubratia pripravili rorátne katechézy v online forme.

Bratia pavlíni zo Šaštína pripravili katechézy v spolupráci so štúdiom Sedembolestná: Adventná výzva. Pri týchto katechézach mohli deti spoznať život pápeža Františka. Zapájali sa aj do úloh, ktoré dostávali každý deň.

Trnavskí bratia pavlíni pripravili katechézy v spolupráci so štúdiom Tulipán na tému: S dedkom Jozefom spoznávame svätú rodinu. Počas týchto katechéz boli deti svedkami toho, ako dedko Jožko rozpráva svojmu vnúčikovi Peťovi o sv. rodine. Katechézy boli vysielané každý deň, vďaka čomu sa mohli deti aktívne zapojiť do rorátnych katechéz prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

Panna Mária, oroduj za nás.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár