Slávnostná obliečka našich novicov v Lešňove

nov

Deň 8. december – slávnosť Nepoškrvneného počatia Panny Márie – bol výminočný pre našich spolubratov, ktorí prežívajú svoj noviciát v našom pavlínskom kláštore v Lešňove (Poľsko). V Tento deň prežili naši novici slávnostnú obliečku, počas ktorej prijali pavlínsky habit.
Tejto veľkej udalosti predchádzala duchovná obnova, ktorú viedol. p. Dawid Kołodziejczyk OSPPE z nášho pavlínskeho kláštora v Todtmoos (Nemecko).
Slávnostnej sv. omši, počas ktorej naši novici prijali pavlínsky habit, predsedal p. Jacek Toborowicz, príor pavlínskeho kláštora v Lešňove.

Našim novicom vyprosujeme veľa Božích milostí.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár