Štedrý deň na Mravenisku v Topoľčanoch

Posvätný čas adventu sa pomaly napĺňal, Ježiško zostupoval nižšie a bližšie k jasličkám. 23. decembra pred večernou sv. omšou o 18.00 nám skauti priniesli do našeho chrámu betlehemské svetlo. Privítal ich pán farár Róbert, poďakoval za ich službu. Svetlo bolo umiestnené do vestibulu kostola, odkiaľ si ho mohli veriaci odniesť do svojich domovov.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Vianoce v Bazilike minor vo Vranove nad Topľou

Na štedrý deň 24.decembra 2022 sa slávili v bazilike minor Narodenia Panny Márie dve večerné sv. omše. Jedna o 22.00 hod. a druhá tradičná polnočná. Pri sv. omši o 22.00 deti z našej farnosti vytvorili „živý betlehem“ a mládežnícky farský zbor Bambino Luci svojím spevom doprevádzal časti sv. liturgie.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Roráty u Pavlínov v Šaštíne.

V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie sme sa na slávnosť Narodenia Pána pripravovali rorátnymi svätými omšami, ktoré sa konali od pondelka do piatka vždy o 7:00 a v soboty o 8:00.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Stretnutie pavlínskych bohoslovcov a ich rodín.

Tradične pred Vianocami sa na Jasnej Hore konalo stretnutie pavlínskych bohoslovcov a ich rodín. Skončilo sa v nedeľu spoločnou Eucharistiou v Kaplnke Panny Márie Čenstochovskej, ktorej predsedal generál rádu P. Arnold Chrapkowski, OSPPE.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v pavlínskom Seminári v Krakove.

Zdroj: www.seminarium.paulini.pl

Vo štvrtok 8. decembra prežívala celá spoločnosť kňazského seminára Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky seminára a pavlínskej mládeže. Eucharistii o 11. hodine, ktorá sa konala v kaplnke kňazského seminára, predsedal generálny predstavený pavlínskeho rádu P. Arnold Chrapkowski, OSPPE.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár