Hľa drevo kríža – obrady utrpenia Pána vo Vranove nad Topľou

Obrady Veľkého piatku začali o 17.00 hodine. Hlavným celebrantom bol o. Konrád Blicharsky OSPPE. Spolu s ním v koncelebre  boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE a o. Kazimír Kogut OSPPE.

Vo svojej homílii o. Rastislav okrem iného zdôraznil, že Boh nikdy nechcel, aby človek musel zomrieť. Toto v Božom pláne nebolo. Avšak pre ľudské zlyhanie, musel sám Boh zniesť nespravodlivé odsúdenie a smrť, aby  tak nakoniec pomohol človeku prinavrátiť dar večného života v blaženosti.

Tradične sv. omšu svojím spevom obohacovali obe farské spevácke zbory Lumen a Bambino Luci.

Autor: Veronika Fedorová

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár