Deviatnik pred odpustovou slávnosťou – Štvrtý deň 4.9.2017

Štafetu vedenia Novény pred blížiacou sa odpustovou slávnosťou prebrali v pondelok pri večernej sv. omši otcovia pallotíni. Pozvanie prijali dvaja rehoľní kňazi súrodenci – dvojičky: o. Leonardo Lasota (SAC) a Peter Lasota (SAC).  O. Leonardo pôsobiaci v Michalovciach a o. Peter pôsobiaci v Smižanoch.

Vo svojom príhovore o. Leonard prirovnal náš život k lodi na rozbúrenom mori. Ako povedal: Dôležité je, kto je na nej kormidelníkom, komu zverujeme našu loď. Panna Mária nám hovorí, aby sme ju zverili do rúk jej Syna.
Tak, ako v predchádzajúcich dňoch, záver sv. omši patril spievanej Novéne k Panne Márii Vranovskej.
Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár