Bratia novici zložili svoje prvé rehoľné sľuby.

Šesť bratov novicov zložilo svoje prvé rehoľné sľuby v pútnickom Chráme Panny Márie Lešňovskej, patrónky rodín.

Bratia novici počas eucharistie o 11. 00 hod. sľúbili Bohu čistotu, chudobu a poslušnosť. A boli to: br. Ján Behur, br. Paweł Debert, br. Jakub Sochacki, br. Wojciech Kojm, Br. Damian Kamiński a br. Adam Szymoniak.

Na slávnosť prišli rodičia, súrodenci, priatelia a farníci mladých pavlínskych mníchov. Svätej omši predsedal páter Piotr Stanikowski, prior kláštora v Leśniówe. Na začiatku eucharistie poprosil všetkých, aby sa modlili za svojich bratov, aby „boli verní sľubom, ktoré dnes zložia“.

Páter Šimon Zaufal, OSPPE, pomocník novicmajstra, vo svojej homílii zdôraznil, že sľuby „sú voľbou nasledovať Krista, otvorenosť na jeho vôľu a prijať ju tak ako Mária, ktorá hovorí: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“,  a títo mladí muži dnes hovoria, že sa vzdávajú svojej vôle, možno svojich plánov v prospech Božích plánov vo svojom živote. Toľko k teórii. Ako to bude v praxi? Zvládnu to?“

„Nebolo to ľahké, ale pravdepodobne bude. Ale keď máme Teba Bože v centre nášho života, sme v bezpečí. Vieme, že nás povedieš, “ nakoniec poďakovali mladí pavlíni.

Páter Bernard Wulczyński, OSPPE, novicmajster pavlínskeho noviciátu, obzvlášť prežíval moment zloženia sľubov. Bol to prvý rok formácie, ktorý viedol a sprevádzal kandidátov na ceste objavovania ich povolania – najskôr v prednoviciáte a neskôr v noviciáte. ,,Je to obrovská zodpovednosť, ktorá mi bola zverená, pretože úlohou majstra novicov je sprevádzať týchto mladých chlapcov počas tohto prvého ročníka, hovoria, že najdôležitejšia je odpoveď na otázku, aké je moje povolanie.“

Zdroj: www.radiojasnagora.pl
Preklad: P Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár