Panna Mária

original_black_madonna_of_czestochowa

Už od začiatku existencie plní Panna Mária v službe našej rehole výnimočnú úlohu. Prítomná bola v živote aj v konaní nášho rádu. Náš pavlínsky rád ju uctieval ako svoju Matku a Kráľovnú aj horlivo šíril jej česť. Sme presvedčení, že v najťažších nepokojoch, ktoré nechýbali v dejinách nášho rádu, bola jej starostlivosť  hlavnou oporou svätosti a účinnosti misie medzi národmi, ku ktorým nás Božia prozreteľnosť posielala. Preto sa s úplnou dôverou spájame s Máriou našou  synovskou láskou aj túžbou napodobňovať jej vernosť Bohu a zároveň ohlasovať všade jej veľkosť, účasť na Kristovej spáse a jej vzťah s Duchom Svätým.