Púť za kňazov 23. októbra 2021

Srdečne pozývame na Púť za kňazov dňa 23. októbra 2021 do baziliky. Čaká Vás bohatý duchovný program:

PROGRAM

  • 9:30 privítanie pútnikov + vystavenie relikvie bl. Alfonzy Márie Eppingerovej
  • 9:45 Krížová cesta za kňazov (povedú sestry Božského Vykupiteľa)
  • 10:45 Bl. Alfonza Mária Eppingerová a jej veľká úcta voči kňazom – sr. Katarína Krištofová SDR
  • 11:30 kapela MZK band + svedectvá
  • 12:00 obedná prestávka
  • 13:00 modlitby za kňazov
  • 14:00 kapela MZK band
  • 15:00 sv. omša (celebruje o. biskup Mons. Jozef Haľko)
  • 9:00 – 11:00 možnosť spovede
  • počas celej púte bude v kaplnke pri sakristii vystavený Pán Ježiš k poklone s úmyslom za posvätenie kňazov
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár