Pobožnosť venovaná Srdcu sv. Jozefa v Trnave

Prvá písomná zmienka, zachytávajúca takúto úctu k Srdcu sv. Jozefa pochádza zo 17. storočia. Ide o fresku z roku 1617, ktorá sa nachádza v kláštornej kaplnke sestier karmelitánok vo Francúzsku. Je tam nápis: „In corde Joseph in venientis me“ = V srdci Jozefa ma nájdete.

O tom, že táto pobožnosť naozaj existovala už dávnejšie svedčí aj sv. Ján Eudes (zomrel 1680), ktorý poukazuje na skutočnosť, že Pobožnosť k prečistému srdcu  sv. Jozefa je priamo spojená s úctou k Najsvätejšiemu srdcu Pána Ježiša a k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. V roku 1995 nanovo túto pobožnosť k prečistému Srdcu sv. Jozefa začala šíriť komunita sv. Jozefa v Poľsku.

Podstatou tejto pobožnosti je prijatie sv. prijímania, spolu s rozjímaním a modlitbou, ako odprosenie za urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nesie sa to v duchu zjednotenia troch sŕdc: Ježiša, Márie a Jozefa. Inými slovami táto pobožnosť nadväzuje na pobožnosť prvých piatkov a prvých sobôt, preto spôsob a podmienky sú veľmi podobné. Teda sv. spoveď, sv. prijímanie, rozjímanie a vzbudenie úmyslu na odčinenie za spáchané hriechy. Jediný rozdiel je v tom, že pobožnosť k Srdcu sv. Jozefa sa koná každú prvú stredu počas piatich mesiacov.

V tejto pobožnosti môžeme vidieť, že je akýmsi doplnením Božích plánov zjavených v poslednom fatimskom zjavení z 13. októbra 1917, kde sa práve sv. Jozef s dieťaťom Ježiš zjavuje v prítomnosti Márie a trikrát požehnáva svet.

V našej farnosti Trnava – Tulipán a v Kostole sv. Jozefa v Trnave sa táto pobožnosť venovaná Srdcu sv. Jozefa začala konať v mesiaci jún a skončí v mesiaci december 2021.

Všetci dnes vidíme, ako je potrebné sa modliť. Modliť sa a prosiť aj o orodovanie takého svätca akým je sv. Jozef, pretože náš svet je podrobený ťažkej skúške. Presne k tomu nás tento rok vyzval aj pápež František a my sme sa  podujali to vyplniť touto pobožnosťou.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár