Pešia pút z Trnavy do Čenstochovej

Čo je to púť? Púť je náboženský akt duchovného a kajúceho charakteru a preto ju musí charakterizovať duch modlitby, obety a lásky.Program štafetovej púte 2021

Vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou sa v roku 2021 nemôže konať tradičná pešia púť z Trnavy do Čenstochovej.

Púť bude realizovaná (ako minulý rok 2020) len na Slovensku ako štafety v malých skupinách s niekoľkými osobami, bez spoločných občerstvení a nocľahu. Každý deň sa budeme vracať domov. Aj z tohto dôvodu boli trasy skrátené a prispôsobené putovaniu len po Slovensku. Podľa počtu pútnikov bude zabezpečený aj počet áut z Trnavy. Cestovné budú účastníci každý deň riešiť s vodičom auta.

Pútnici sa môžu podľa programu pridať na jednotlivé dni.

Potrebné je vopred sa prihlásiť u pátra Wieslawa na telefónnom čísle 0910842028.

Zájazd do Čenstochovej bude (v sobotu a nedeľu) 18 a 19. septembra 2021.

Pozýva páter Wieslaw

Program púte sa nachádza TU

ORGANIZÁTOR u ktorého sa môžete prihlásiť:
o.Wiesław Zając OSPPEtel: +421 910 842 028

Údaje o púti v obvyklých podmienkach:

 • termín: 12.-27. augusta bežiaceho roku
 • Poplatok: pri normálnej situácii 90,- Eur (hlavne za odvoz batožiny, spiatočný autobus, 2x nocľah na Jasnej Hore v Čenstochovej)
 • Dĺžka púte: cca 420 km
 • Počet dní na ceste: 13
 • Počet voľných dní: 1x ŻYWIEC, 2x CZĘSTOCHOWA
 • Najdlhšia denná trasa: 35 km
 • Najkratšia denná trasa: 23,5 km

Každodenná svätá omša je centrom pútnického dňa s plnou účasťou všetkých pútnikov na Eucharistii – pokrm potrebný pre večný život. Každý pútnik sa má pripojiť ku všetkým modlitbám a pobožnostiam celého dňa: Anjel Pána, sv. ruženec, krížová cesta, litánie loretánske a modlitby za naše rodiny, dobrodincov, hostiteľov…

Pútnikom môže byť každý, kto:

 • Prihlási sa u organizátora
 • Je fyzicky pripravený každodenne zvládnuť okolo 35 km chôdze.
 • Počas púte sa zdržiava pitia alkoholu a fajčenia.
 • Počas púte nepoužíva plážové oblečenie.
 • Dodržiava pokyny sprievodcov a ich pomocníkov – usporiadateľov.
 • Počas celého dňa sa aktívne zapája do celodenného programu.
 • Praktizuje hlavný príkaz lásky k Bohu a blížnemu (formou akejkoľvek pomoci tým, ktorí to potrebujú).
 • Preukazuje úctu a spolupatričnosť k jednej rodine aj tým, že používa oslovenie „brat a sestra“.
 • Zaplatil zápisné spojené s prevozom batožiny, stravou a nocľahom, trpezlivo znáša ťažkosti vyplývajúce z pochodu, nocľahu, stravy.
 • Nepraktizuje šírenie iných hesiel a znakov, okrem tých, ktoré označujú danú skupinu a vyjadrujú náboženský obsah.

Organizácia pochodu pri obvyklých podmienkach:Snažíme sa dať púti charakter duchovných cvičení a preto nedoporučujeme spievať počas pochodu svetské pesničky.Pochod mimo skupiny nie je dovolený, v prípade potreby odchod či prestávku konzultovať s vedúcim púte.Osobná výstroj pútnika pri obvyklých podmienkach:Zoznam vecí do batožiny: spacák (hrubá deka), nafukovačka (karimatka), 2 páry pohodlných vychodených topánok (najlepšie sandále), ponožky, sveter, spodná bielizeň, hygienické potreby, , ihla, niť, sladkosti.Zoznam vecí do batôžteka na pochod: „ešus“ (plastová miska), lyžica, šálka na kávu/čaj, fľaša s vodou, pokrývka hlavy, pršiplášť, doklady (občiansky a kartička poistenca) a čo uznáte za vhodné.

 • zodpovednosť za prepravu a ochranu batožiny má vodič auta za pomoci usporiadateľov;
 • na miestach oddychu a nocľahu pútnici udržiavajú čistotu a smeti zhromažďujú na jedno určené miesto,
 • lekárnička je zabezpečená počas cesty a aj v mieste nocľahu
 • po prenocovaní je treba hostiteľom poďakovať (2x spíme v rodinách). Vítané sú darčekové predmety, obrázky a iné formy vďaky
 • všetky návštevy pútnikov, zvlášť na nocľahoch, hlásiť zodpovedným