Skalica

oltrpavoloblka-large      skalicazvonku-large

Mestská rada v Skalici v Nitrianskej župe pozvala pavlínskych mníchov do  svojho mesta v roku 1672. Taktiež im prenechali budovy, ktoré im slúžili ako provizórna rezidencia do roku 1714. V roku 1714 bol kúpený rozsiahly pozemok, kde bol postavený kláštor a kostol zasvätený sv. Pavlovi I. pustovníkovi. Tri roky po rozpustení jezuitského rádu  (zákazom z roku 1773) Colegium určilo mníchom pavlínskeho rádu výučbu na tamojšej škole vyššieho učenia. V roku 1777 bol pôvodný jezuitský kostol zasvätený sv. Františkovi  Xaverskému takisto daný do spravovania pavlínskemu rádu. V roku 1786 muselo opustiť spomínaný kláštor 5 pavlínov. Otcovia pavlíni sa sem už nevrátili.

Zdroj: https://sites.google.com/site/pavlini700rokov/pavl%C3%ADnskekl%C3%A1%C5%A1torynaslovensku