Trebišov

trebiov         100_0040

Kostol – pôvodný gotický bol obnovený 1696, opravený 1770, 1830 a neskôr v jednotlivých poliach renes. sieťovej klenby rokok. stropné maľby, epitafy z 1400 a 1519. Bývalý kláštor pavlínov z 1594. ( Vlastivedný slovník obci na Slovensku III str.175.1978)
Farský kostol bol zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii v zemplínskej župe na území terajšieho mesta Trebišov. V roku 1502 bol daný do správy pavlínskeho rádu palatínom Imrom Perenym. Čoskoro bol vybudovaný aj nový kláštor . V roku 1530 Peter Pereny vyhnal preč mníchov a tí sa sem mohli vrátiť až v roku 1652. Medzi rokmi 1741 a 1762 bol tu postavený nový dom pre spoločenstvo. Dnes kostol slúži ako farský kostol mesta Trebišov. Fresky interiera kostola znázorňujú históriu pavlínskeho rádu.( Paulinium ; 1993);
Po rušení kláštorov Jozefom II. v roku 1786 zanikol aj kláštor pátrov pavlínov v Trebišove. Otcovia pavlíni sa sem už nevrátili.

Zdroj: https://sites.google.com/site/pavlini700rokov/pavl%C3%ADnskekl%C3%A1%C5%A1torynaslovensku