25. výročie návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v Šaštíne.

Dňa 1. júla 2020 o 18.00 hod. bola slávnostná svätá omša v bazilike z príležitosti návštevy svätého Jána Pavla II. v Šaštíne s možnosťou uctenia si relikvie tohto svätca.

Po svätej omši bolo v  spoločenskej sále kláštora  slávnostné otvorenie výstavy fotografií z tejto udalosti. Súčasťou expozície je vzácne bohoslužobné rúcho – ornát v ktorom Svätý Otec slúžil pontifikálnu svätú omšu pred 25. rokmi a kalich z obetného stola.

Expozícia bude otvorená naďalej od 6.- 12.júla cez deň od 8.00 hod. do 15.00 hod. so sprievodom z Infocentra a po večerných svätých omšiach od 18.50 hod. do 20.00 hod.

Všetkých záujemcov o expozíciu srdečne pozývajú otcovia pavlíni.

zdroj: www.bazilika.sk

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Nový slovenský viceprovinciál pavlínov P. Rastislav Ivanecký OSPPE

Generálny prior Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka páter Arnold Chrapkowski spolu s generálnou radou definítorov menoval nové vedenie Viceprovincie Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku.

Novým slovenským viceprovinciálom pavlínov sa stane páter Rastislav Ivanecký. Páter Rastislav sa narodil v roku 1975. Do novicátu pavlínov vstúpil v roku 1994. Filozofické a teologické štúdia absolvoval na vtedajšej Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2001. Pôsobil v pavlínskych komunitách v Trnave a vo Vranove nad Topľou, kde bol od roku 2014 priorom a farárom. Svoje pôsobenie na čele slovenskej viceprovincie začne 20. júna 2020, kedy nahradí pátra Martina Lehončáka, ktorý tento úrad zastával posledných šesť rokov.

Spolu s viceprovinciálom bola menovaná aj nová rada, ktorú budú tvoriť pátri Ondrej Kentoš, Wieslaw Zając, Michal Nižnánsky a Róbert Kurowidzki.

zdroj: https://kvrps.sk/2020/05/28/novym-viceprovincialom-slovenskych-pavlinov-je-rastislav-ivanecky/

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

List promótora Bratstva anjelov strážnych na Veľkú noc 2020

VEĽKÁ NOC 2020
“ Anjel je akoby osobnou myšlienkou,
ktorou ma oslovuje Boh“. kardinál Joseph Ratzinger


Drahí bratia a sestry, členovia Bratstva anjelov strážnych na Slovensku,
prihováram sa k Vám po tieto dni, keď sa blížia najväčšie Cirkevné sviatky roka a to sviatky Veľkej noci.

Veľká noc, to nie je len pripomienka nejakých dávnych udalostí. Ježišovu smrť a nakoniec jeho víťazstvo nad smrťou môžeme prirovnať aj k našej životnej ceste, k našim úspechom aj pádom.
Veľkonočné sviatky majú byť pre nás dňami radosti srdca, obnovy vernosti Kristovi a vzdávania vďaky za jeho obetovanie sa za nás. Obetovanie, ktoré znamenalo prijať kríž, prejsť krížovú cestu a podstúpiť mučenícku smrť na Kalvárii.
Pán Ježiš zomrel za nás na kríži, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Tým nám povedal, že aj my raz vstaneme z mŕtvych a budeme mať večný život. Nech nás Jeho obeta pobáda k tomu, aby sme sa učili pokore, obetavosti v službe i zodpovednosti v konaní.
Touto cestou Vás chcem aj povzbudiť v týchto pohnutých časoch, kedy sme nútení dodržiavať karanténu, ktorá nám nedovoľuje byť osobne účastní na liturgických sláveniach svätých omší a na liturgických sláveniach VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA. Obetujme tieto sťažené chvíle pre spásu našich duší a spásu našich blízkych. Berme to ako Božiu milosť pre naše obrátenie i obrátenie našich blízkych.
V súvislosti s tým, Vás informujem, že duchovná obnova, ktorá sa mala uskutočniť prvý májový víkend, sa definitívne ruší. Nový termín stanovým, akonáhle sa vylepší situácia.
Všetkým Vám prajem a vyprosujem požehnané, milostiplné, radostné veľkonočné sviatky a najmä otvorenosť srdca pre prijatie podstaty Veľkej noci – ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána. Nech nás všetkých prenikne Jeho láska a životodarná sila z jeho kríža. Nech sú nám v tom nápomocní naši anjeli strážni !
S úctou
o. Gregor Wach OSPPE
promótor BAS

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Duchovná príprava pred Pôstnym obdobím v Trnave.

V našom farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne sa uskutočnila duchovná príprava na pôstne obdobie.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Detský karneval v Šaštíne.

V nedeľu, 23.2. sa v spoločenskej sále kláštora v Šaštíne uskutočnil farský karneval.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár