Prijatie nových členov do Bratstva Anjelov Strážcov v Trnave

Foto: Gregor O.

V nedeľu 2. októbra sme si v našom pavlínskom ráde zvlášť uctili anjelov strážnych.   V tridsiatom druhom článku pavlínskych konštitúcií sa píše, že otcovia pavlíni majú okrem mariánskeho kultu rozvíjať a udržiavať aj zbožnú úctu k svätým anjelom.              S veľkou dôverou sa k svätým anjelom na púšti utiekal a prosil ich o pomoc a ochranu už sv. Pavol Prvý Pustovník. Rád pavlínov toto duchovné dedičstvo prijal a od samého počiatku svojho vzniku vzdával anjelom strážcom úctu.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Prijatie nových členov do Bratstva Anjelov Strážnych.

Druhý deň mesiaca október je pre náš pavlínsky rád veľmi výnimočný. V tento deň prežívame Sviatok anjelov strážcov.

V tridsiatom druhom článku pavlínskych konštitúcií sa píše, že otcovia pavlíni majú okrem mariánskeho kultu rozvíjať a udržiavať aj zbožnú úctu k svätým anjelom. S veľkou dôverou sa k svätým anjelom na púšti utiekal a prosil ich o pomoc a ochranu už sv. Pavol Prvý Pustovník. Rád pavlínov toto duchovné dedičstvo prijal a od samého počiatku svojho vzniku vzdával anjelom strážcom úctu.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Púť ružencových bratstiev do národnej baziliky v Šaštíne.

Zdroj: www.bazilika.sk

Dominikánske mariánske centrum pozýva na púť so svätou omšou o 12.00 hod. s otcom biskupom Jozefom Haľkom.

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

V Trnave na Tulipáne poďakovali Bohu za dary úrody.

Foto: P. Gregor

Velebme teda Pána, že nám v týchto nových plodoch znova ušted­ril dobrá zeme. A ako Ábel predložil Bohu z prvotín svojho stáda, tak sa aj my učme pri­nášať Bohu z prvotín zeme a podeliť sa s nimi s núdznymi bratmi, aby sme boli synmi Otca, od ktorého pochádzajú všetky dobré veci na úžitok všetkým.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Pútnici z Trnavy prišli pešo na národnú púť do Šaštína

14. septembra sa uskutočnila pešia púť do národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína. O peších pútnikov sa po duchovnej stránke staral páter Gregor Oskwarek, OSPPE, kaplán v pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne. Púť sa začala svätou omšou v pavlínskom Kostole svätého Jozefa. Počas homílie hlavný celebrant povzbudzoval zvlášť pútnikov, aby čerpali vzor od Panny Márie, ktorá po zvestovaní vykročila na cestu za svojou príbuznou Alžbetou, aby boli svojím putovaním svedkami Ježiša Krista, zároveň aby do života ľudí, s ktorými sa stretnú, vnášali Boží pokoj. Hlavným úmyslom tohtoročnej púte bola túžba po tom, aby bol život nenarodených detí chránený a ničím neohrozený.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár