Pavlínska farnosť Trnava – Tulipán

Podrobný program peregrinácie
Sedembolestnej Panny Márie
vo farnosti Trnava Tulipán
a v pavlínskom kostole sv. Jozefa
Piatok – sobota 16 a 17. február 2024

Piatok 16.02.2024

17:00 Prijatie šaštínskej sochy pred kostolom

 • Intráda
 • Pieseň „Tie šaštínske zvony“
 • Sprievod do kostola: sochu prevezmú otcovia, sochu prevezmú matky
 • V kostole Evanjelium Lk1,39-46 – P. Gregor
 • Magnifikat – spievaný
 • Slová Svätého Otca z Levoče
 • Privítanie v mene rodín  
 • Privítanie v mene všetkých farníkov P. Wiesław
 • Bolestný ruženec – Ružencové bratstvo  
 • 12:00 Anjel Pána – spievaný

18:00 Svätá omša – P. Wiesław

19:00 – 20:00 Súkromná modlitba – P. Vladimír 

20:00 Krížová cesta – rodiny, P. Martin 

21:00 Mariánska hodina – P. Wiesław

22:00 Poklona pred Oltárnou sviatosťou

 • Svätá hodina – P. Gregor
 • Modlitby chvál – P. Vladimír 

24:00 Svätá omša – P. Vladimír 

Sobota 17.02.2024

1:00 – 2:00 Meditácie nad pápežskými príhovormi v Šaštíne – rodiny, P. Martin

Nočné bdenie podľa ulíc našej farnosti:

2:00 – 3:00 Bratislavská, Stromová, Coburgova, Petzvalova, Strojárenská,
Tulipánová, Ružová, 9. Mája, Orgovánová, Mýtna, Nevädzová,
Odbojárska, Markovičova – P. Martin

3:00 – 4:00 Jasná, Šípová, Vlárska, Priemyselná, Mikovíniho, Letná,
Stredná, Bulharská – P. Vladimír 

4:00 – 5:00 Dohnányho, Železničná, Belgická, Nová, Nitranska, Narcisová, Vajslova, Kozácka, Fraňa Kráľa, Maxima Gorkého­ – P. Wiesław

5:00 – 6:00 Gábora Steinera, Ľaliová, Generála Goliána, Nerudova, Bočná,
Jiráskova, Tamaškovičova, Zelenečská, Osadná, Ostravská, Slovanská – P. Gregor

6:20 Ranné pavlínske modlitby a Ranné chvály

6:45 Malé hodinky k Nepoškvrnenej Panne Márii – P. Gregor

7:00 Svätá omša – P. Gregor

Program v pavlínskom kostole sv. Jozefa:

8:00 Privítanie Panny Márie a Ruženec svetla – Ružencové bratstvo

9:00 Svätá omša – P. Martin

9:50 Prevezenie sochy Sedembolestnej Panny Márie

Program v kostole na Tulipáne:

10:00 Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii – Ružencové bratstvo

11:00 Akatist – pavlíni

12:00 Anjel Pána – spievaný

12:10 Radostný ruženec – Ružencové bratstvo

13:00 – 14:00 Súkromná modlitba – P. Vladimír

14:00 Loretánske litánie, Bavorské litánie a mariánske piesne – P. Wiesław

15:00 Korunka k Božiemu Milosrdenstvu – P. Gregor

15:30 Neokatechumenátna svätá omša – P. Wiesław

16:50 Vyloženie Oltárnej Sviatosti – P. Vladimír

17:00 Vešpery – spievané

17:15 Slávnostný ruženec – Ružencové bratstvo

18:00 Svätá omša – P. Ondrej, rektor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie   

19:00 Poďakovanie a zasvätenie sa Panne Márii a návrat sochy Sedembolestnej do Šaštína

Na program pozývajú otcovia pavlíni