V nedeľu otvoria synodálny proces aj v slovenských diecézach

TRNAVA/BRATISLAVA 16. októbra 2021 – Svätý Otec František 10. októbra 2021 v Ríme otvoril synodálnu cestu pod názvom „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a pozýva všetky partikulárne cirkvi, aby sa vydali na túto synodálnu cestu v celej Cirkvi od 17. októbra 2021.

Po tom, ako bola pred týždňom v Ríme slávnostne otvorená synodálna cesta pod názvom „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“, už na 29. nedeľu v cezročnom období, ktorá pripadá na zajtra – 17. októbra – začnú po nej kráčať i miestne Cirkvi po celom svete. Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku plánuje vydať na cestu synodálneho kráčania. Zajtra sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorí prvá fáza synody na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Novou je schéma synody v troch častiach: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Plénum KBS sa oboznámilo s prekladom prípravných dokumentov a postupom, ktorý budú jednotlivé súčasti Cirkvi nasledovať. 

Trnava
Synodálnu cestu v Trnavskej arcidiecéze otvoria v nedeľu 17. októbra 2021 o 11:30 h slávnostnou svätou omšou v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. Jej hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Zároveň bude v tento deň menovaný aj koordinátor synody v Trnavskej arcidiecéze. 

Bratislava
Synodálnu cestu v Bratislavskej arcidiecéze otvoria v nedeľu 17. októbra 2021 o 10:30 slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Počas stretnutia Svätého Otca Františka s biskupmi, kňazmi, rehoľníkov, seminaristami a katechétmi v katedrále svätého Martina v Bratislave 13. septembra 2021 zazneli v úvode príhovoru slová: „Prichádzam k vám ako váš brat, a preto sa cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu, – toto je úlohou biskupa, čiže pápeža -, vaše otázky, očakávania a nádeje tejto cirkvi a tejto krajiny.“ Dostali sme duchovný dar, že Svätý Otec „zdieľal našu cestu”, a tým nás osobitne pozval, aby sme sa my teraz vydali na synodálnu cestu so Svätým Otcom a celou Cirkvou. Synodálna cesta má za úlohu, ako hovorí prípravný dokument, aby prispela k rozprúdeniu myšlienok, duchovnej sily a tvorivosti všetkých tých, ktorí sa budú podieľať na tejto ceste a umožní im podeliť sa o plody ich úsilia. Vydajme sa teda i my na synodálnu cestu v dôvere a otvorenosti pôsobeniu Božieho Ducha Svätého, aby sme spoločne kráčali, prehlbovali participáciu a otvárali sa misii, píše v liste kňazom arcibiskup Zvolenský (Zdroj: výber z listu otca arcibiskupa kňazom pri príležitosti Otvorenia synodálnej cesty v Bratislavskej arcidiecéze / Bratislavská arcidiecéza

Prešov
Aj gréckokatolícka Prešovská archieparchia sa zapojí do tohto procesu. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávením archijerejskej svätej liturgie v nedeľu 17. októbra o 10:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove otvorí archieparchiálnu fázu synody, ktorej téma nesie názov: Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia. V závere tejto liturgie budú menovaní aj koordinátori synodálneho procesu na miestnej úrovni. Online prenos z tejto liturgie môžu veriaci sledovať prostredníctvom TV Logos. Princíp synodality je zvlášť východným cirkvám veľmi blízky. V prípade Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktorá sa reorganizáciou v roku 2008 stala metropolitnou cirkvou, sa princíp synodality dostal do popredia a prejavuje sa zvlášť pri zasadaniach Rady hierarchov. Rovnako v gréckokatolíckej cirkvi sa pred pár rokmi uskutočnili archi/eparchiálne a metropolitné zhromaždenia. Na týchto zhromaždeniach sa zúčastnili zástupcovia kléru, rehoľného života, cirkevného školstva, charity a viacerých laikov, ktorí hľadali riešenia na aktuálne pastoračné potreby v jednotlivých oblastiach duchovného života. Proces metropolitného zhromaždenia začal v januári 2013 na eparchiálnych úrovniach. Počas troch rokov sa uskutočnilo viacero zasadaní, ktorých vyvrcholením bolo zasadanie metropolitného zhromaždenia 23. septembra 2016. Hlavné témy tohto metropolitného zhromaždenia boli: evanjelizácia rodín, evanjelizácia Rómov a vysluhovanie iniciačných sviatostí vrátane udeľovania Eucharistie deťom. 

Nitra / Žilina / Košice / Rožňava
V rovnaký deň – v nedeľu 17. októbra 2021 – začnú diecézny synodálny proces aj v Nitrianskej diecéze. O 16:00 h začnú procesiou od kríža pri Kostole sv. Petra a Pavla až na Nitriansky grad do Gotickej priekopy, kde bude spoločná modlitba vešpier s diecéznym biskupom. V Žilinskej diecéze bude 17. októbra o 10:30 slávnostná svätá omša v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Košická arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober bude 17. októbra 2021 o 10:30 svätej omši pri otvorení synody v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude sláviť svätú omšu 17. októbra o 10:00 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Pri svätej omši budú zároveň menovaní dva koordinátori synody v diecéze. K procesu synody generálny sekretariát KBS pripravil webovú stránku www.synoda.sk. Jednotlivé diecézy si určia kontaktné osoby, ktoré budú zodpovedné za organizáciu konzultačných stretnutí, pred-synodálneho zhromaždenia a prípravu diecéznej syntézy. Diecézne syntézy následne KBS spracuje do dokumentu, ktorý bude slúžiť pre Instrumentum laboris, teda prípravný materiál kontinentálnej fázu synody, nasledujúcej na prelome rokov 2022/ 2023. 

Zdroje: tkkbs.sk / Arci/diecézy / Archi/eparchie

Zdroj: www.abu sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár