Podmienky prijatia

Do našej pavlínskej rehole môže vstúpiť každý muž od 18. roku života – pokrstený, birmovaný aj po prvom sv. prijímaní. Kandidáti na kňazstvo musia mať maturitu. Kandidáti na rehoľných bratov musia mať aspoň odbornú prípravu.

Kandidát musí predložiť nasledujúce dokumenty:

1. Žiadosť s motiváciou na vstup do rádu.
2. Osobne písaný životopis s dôrazom na náboženskú sféru.
3. 3 fotky.
4. Vysvedčenie zo školy.
5. Potvrdenie o absolvovaní náboženstva.
6. Potvrdenie o krste aj birmovke.
7. Lekárske potvrdenie.
8. Vyplnené dotazníky.
9. Stanovisko pána farára.

Pred doručením uvedených dokumentov je uchádzač povinný zúčastniť sa rozhovoru s referentom na povolania. Tento rozhovor otvára celú procedúru prijatia do rehole. Pavlín, ktorý je zodpovedný za prijímanie kandidátov, vysvetlí všetky podrobnosti spojené s prípravou dokumentov aj odovzdaním dotazníkov.