V Trnave oslávili sme posledný Fatimský deň v roku 2021

„Keď žiaril a rozkvital trinásty máj, zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj.“  Tieto slová nás dnes 13. októbra  sprevádzali pri slávení fatimského dňa vo farskom Kostole Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne.

V našej farnosti je zvykom, že sa od mája do októbra v každý trinásty deň mesiaca spájame s pútnickým mestom vo Fatime a pripomíname si posolstvá Panny Márie, ktoré odovzdala trom deťom: Hyacinte, Lucii a Františkovi.

Slávenie fatimského dňa sme začali svätou omšou, ktorej predsedal P. Wieslaw Zajac OSPPE, predstavený našej pavlínskej komunity v Trnave a zároveň farár. Kazateľom bol P. Gregor Wach OSPPE. Vo svojej homílii nám priblížil udalosti, ktoré sa stali 13. októbra pred sto štyrmi rokmi. Vďaka tejto homílii sme sa mohli duchovne preniesť do Cova da Iria a spolu s fatimskými deťmi prežívať všetko to, čo sa stalo pri zjavení Panny Márie.

Po sv. omši sa uskutočnil sprievod najbližšími ulicami okolo kostola. Počas sprievodu sme sa modlili modlitbu posvätného ruženca. Modlitbu viedli členovia ružencového bratstva. Na konci sa P. Wieslaw poďakoval všetkým za prítomnosť i za spoločnú modlitbu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár