U pavlínov sa začína novéna ku cti sv. Pavla, Prvého pustovníka

Od soboty 7. januára sa v pavlínskych komunitách na celom svete začína novéna ku cti sv. Pavla Prvého, pustovníka, patróna pavlínskeho rádu.

Počas týchto dní budú pavlíni spolu s veriacimi spevom hymnov spomínať na život tohto vznešeného svätca a zároveň budú prosiť, aby ich sv. Pavol učil, ako vo svojom živote majú realizovať zvolanie Solus cum Deo solo, teda sám osamote s Bohom.

Zakončením tejto novény bude slávnosť sv. Pavla Prvého, pustovníka, v nedeľu 15. januára. V tento deň si všetci pavlíni na celom svete obnovia svoje rehoľné sľuby.

Svätý Pavol, čos´ už v nebi,
pozri na synov svojich
a pritiahni nás ku sebe
silou modlitieb svojich.

Cestou čnosti veď nás stále,
daj od zlého pravý liek,
by sme Boha večne v sláve
ctili s Tebou vekov vek.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár