P. Leander Pietras OSPPE oslávil 87 rokov života

Dňa 5. januára 2023 sa dožil 87 rokov náš drahý otec Leander Tadeusz Pietras OSPPE. Rehoľník, kňaz, ktorý prišiel na Slovensko v roku 1990 po dlhých rokoch ako prvý pavlín z Jasnej Hory v Čenstochovej.

Pôsobil ako prior Kostola Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou a zaslúžil sa o jeho titul bazilika minor. Za príkladný život v obetavej, pokornej službe, zvlášť chorým, patrí mu naša veľká vďaka.  Slávnostnú gratuláciu, za účasti veriacich, prijal oslávenec na sviatok Zjavenia Pána na záver  sv. omše o 11.00 hod. 

Milý otec Leander, ste v našich srdciach i modlitbách. Vyprosujeme Vám pevné zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie, ktorej ste vrúcnym ctiteľom. Vďační farníci.

Autor: Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár