Trojdnie pred Slávnosťou Nepoškvrneného Počaťa Panny Márie v Trnave

dscn6012

V dňoch od 6. do 8. decembra sme v našej farnosti v Trnave prežívali modlitbové trojdnie pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V týchto dňoch sme pred sv. omšou realizovali mariánsku pobožnosť.
V utorok, 6. decembra, sme zaspievali Loretánske litánie podľa starých pavlínskych melódií. V stredu sme sa modlili slávnostné vešpery o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.
Vo štvrtok, 8. decembra, v deň slávnosti, sme sa modlili posvätný ruženec. Rozjímali sme nad tajomstvami svetla, ktoré bolí inšpirované učením sv. pápeža Jána Pavla II. Modlitba bola obohatená spevom kapely, ktorú tvorili členovia našej pavlínskej komunity.
Vrcholom modlitbového trojdnia bola slávnostná sv. omša, ktorej predsedal p. Dominik Lejman, predstavený našej pavlínskej komunity a zároveň farár našej farnosti na Tulipáne. Počas sv. omše spieval zbor nášho neokatechumenátneho spoločenstva.

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, oroduj za nás.

p. Grzegorz Oskwarek OSPPE
Trnava

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár