Pútnici z Trnavy navštívili pútnické miesto Trstín – Hájiček

KODAK Digital Still Camera

Vo štvrtok 12. mája sa uskutočnila autobusová púť do Trstína. V blízkosti dediny sa nachádza veľmi krásne pútnické miesto Trstín-Hájiček, kde sa nachádza najstarší chrám zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Táto púť je prejavom mariánskej úcty v mesiaci máji, ktorý Panne Márii patrí.

Po príchode na miesto sa pri oltári v blízkosti chrámu začala mariánska pobožnosť. Na začiatku veriaci zaspievali loretánske litánie k Panne Márii. Následne odznel hymnus z breviára zasvätený Pane Márii. Po prečítaní hymnu pútnici odspievali jednotlivé časti z pobožnosti malých hodiniek o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Následne odznel ďalšia hymnus oslavujúci Pannu Máriu, po ktorom nasledoval spev tzv. bavorských litánií k Panne Márii.

Po ukončení mariánskej pobožnosti sa začalo slávenie Eucharistie, ktorej predsedal P. Wieslaw Zajac, OSPPE, farár pavlínskej Rímskokatolíckej farnosti Trnava-Tulipán aj predstavený pavlínskej komunity v Trnave. Na začiatku sv. omše prejavil veľkú radosť zo stretnutia na tomto krásnom mieste. Vo svojej homílii hovoril o krásnych symboloch, ktoré zdôraznila liturgia slova. Kazateľ použil obraz Panny Márie v stati o svadbe v Káne a tiež v modlitbe Magnificat. P. Wieslaw poukázal na jemný vánok, vanúci počas celej omše. Zdôraznil, že tento vánok je obrazom Božej prítomnosti tak, ako to bolo v živote proroka Eliáša. Boh prišiel k nemu práve v jemnom vánku. Na konci sv. omše veriaci odspievali mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Po Eucharistii mali pútnici možnosť vstúpiť do kostolíka, kde spoznali dejiny tohto krásneho pútnického miesta. Napokon sa plní duchovných (ale aj neduchovných) zážitkov vrátili do Trnavy.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár