V Topoľčanoch posvätili mozaiku Božieho milosrdenstva

Foto: Terézia A.

Nedeľa Božieho milosrdenstva bola pre pavlínsku farnosť v Topoľčanoch výnimočným dňom. V tento deň bola vo farskom Chráme sv. Gorazda posvätená mozaika, ktorá zobrazuje Božie milosrdenstvo. Mozaika je darom ružencového bratstva ako prejav vďačnosti za desať rokov jeho existencie.

Foto: Terézia A.

Svätej omši predsedal P. Dominik Lejman, OSPPE, bývalý farár tejto farnosti a súčasne prior pavlínskeho kláštora a farár v Toruni v mestskej časti Rubinkovo. Spolu s ním koncelebroval P. Róbert Kurowidzki, OSPPE, súčasný farár v Topoľčanoch. Pri svätej omši P. Dominik spomínanú mozaiku Božieho milosrdenstva posvätil.

Informovala: Terézia Adamkovičová.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár