POD MÁRIINOU STRÁŽOU STE V BEZPEČÍ – STRETNUTIE S UKRAJINSKÝMI ŽENAMI, KTORÉ NAŠLI ÚTOČISKO V JASNEJ HORE

Za účasti zástupcu generálneho predstaveného pavlínskeho rádu a priora z Jasnej Hory sa uskutočnilo stretnutie s tými, ktorí našli útočisko v dome pútnika. Ide o vyše sto ľudí, z toho až päťdesiat detí. Nechýbalo veľké dojatie, slzy a obojstranné uisťovania o modlitbe, ako aj diskusia o konkrétnych problémoch a potrebách.

„Tu pod drobnohľadom Panny Márie ste už v bezpečí, Mária sa o Vás postará,“ povedal páter Samuel Pacholski, OSPPE. Prior z Jasnej Hory zdôraznil, že „veríme, že keď sa Panna Mária stará o poľský národ, ktorý sa sem tak ochotne prichádza modliť vo všetkých jeho úmysloch, vypočuje váš plač.“

Ukrajinky ubezpečil, že pod strechou Jasnej Hory môžu zostať, kým to bude potrebné. „Viem, že máte obavy čo ďalej, ubezpečujem vás, že budete našimi hosťami, kým to bude potrebné,“- zdôraznil páter Pacholski, na čo ženy reagovali búrlivým potleskom, ktorým vyjadrili vďaku za toto dôležité gesto, pretože ich sprevádza obrovský strach o budúcnosť, najmä o deti.

„Pomáhame vám, pretože cítime, že sme bratia, a je to povinnosťou aj pre nás ako kresťanov, ale vieme aj to, že Božie požehnanie prichádza cez pomoc. Robíme to aj preto, že bojujete. Vaši manželia, vaši muži nebojujú len za slobodu Ukrajiny, ale aj Poľska a Európy. To je naša spoločná vec, a preto sme a budeme s vami,“ ubezpečil prior Jasnej Hory.

Tatiana Romanowa sem prišla z Kamienského v dnepropetrovskej oblasti, kde sa kedysi vyrábalo raketové palivo. „S príchodom ľudskej vojny, strachom, že ak by došlo k bombovým útokom, bol by to druhý Černobyľ,“ povedala v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu @JasnaGóraNews. „Cítim sa tu kráľovsky, nečakala som také vrelé privítanie,“ povedala. Ukrajinka napriek vysokému veku ochotne prejavila túžbu naučiť sa poľský jazyk.

Alona utiekla z bombardovanej Odesy, vzala si len to, čo sa zmestilo do ruksaku. „Boh nás miluje cez to, čo pre nás robíte,“ povedala a poďakovala za vrelé prijatie a láskyplnú starostlivosť. Dúfa v Boha, ktorý „láskou zapaľuje srdcia ľudí“.

P. Ryszard Dec, OSPPE, v zastúpení generála pavlínskeho rádu, rovnako ubezpečil o modlitbách všetkých rehoľníkov za zastavenie vojny a za tých, ktorí trpia, najmä za nových obyvateľov Jasnej Hory. Všetky pavlínske komunity na svete sa ponáhľajú na pomoc utečencom.

Počas stretnutia účastníci diskutovali aj o tom, ako im lepšie a efektívnejšie pomôcť. Mamičky hovorili napríklad o možnosti využitia ihrísk pre najmenšie deti, nechýbali otázky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti či registračného poriadku, ale aj možnosti učenia sa poľštiny. Počas stretnutia vyjadrili ukrajinské matky veľkú vďaku otcom pavlínom a všetkým, ktorí im v tomto tragickom čase pomáhajú. Tlmočníčkami boli s. Anna, uršulínka, ktorá pôsobila 30 rokov na ukrajinskej pôde, a páter Arsenius Jurak, OSPPE, ktorému sa tiež podarilo evakuovať z Ukrajiny.

Majúc na zreteli duchovné potreby v bazilike v Čenstochovej, sa od 13. marca každú nedeľu o 14:30 hod. slúži svätá omša v ukrajinskom jazyku a v rímskokatolíckom obrade.

Od najbližšej nedele 20. marca sa však bude sláviť aj Božská liturgia v gréckokatolíckom obrade, o 13:00 hod. v Kaplnke sv. Jána Pavla II.

Autor: Izabela Tyras/ Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews/mir
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár