P. Leander Pietras OSPPE oslávil 70. rokov svojich prvých rehoľných sľubov.

V nedeľu 28. Augusta P. Leander Pietras OSPPE oslavoval 70. výročie svojich prvých rehoľných sľubov. Pri sv. omši, ktorej predsedal p. Konrad Blicharski OSPPE, predstavený pavlínskej komunity vo Vranove nad Topľou veriaci prejavili P. Leandrovi svoju vďačnosť za jeho službu.

Gratulačný prejav prinášame vám v plnom znení:

Drahý náš o. Leander !

Čas letí, hodiny utekajú a my sa tešíme, že Vás po dlhšom čase opäť vidíme. 70 rokov uplynulo od chvíle, keď ste Bohu povedali svoje ÁNO a sľúbili ste, že mu budete slúžiť v rehoľnej spoločnosti, v jednej veľkej pavlínskej rodine.

Ako mladý začínajúci 16 ročný rehoľník, tak aj počas celého aktívneho prežívania v kláštore a pastorácii, ale aj teraz, dúfam a môžem s určitosťou povedať, že svoj duchovný život prežívate vždy naplno, podľa možnosti, iste stopercentne…Pravidelná modlitba, striedma strava, askéza, pohyb i spánok, ale hlavne pokora, skromnosť a poslušnosť sú ozdobou Vášho každodenného kňazského a rehoľného života i životného poslania. Mnohí z nás rehoľníkov i laikov by sme si mali brať príklad z Vás… Čo všetko pre nás, pre našu farnosť, mesto či diecézu chudobný a poslušný rehoľník vykonal? Nedá sa spočítať. Len Pán Boh vie. Spomeniem len pár niektorých skrytých tichých veľkostí…Hodiny spovedania, prespievané a prežité sv. omše, rozdané sväté prijímania, ťažké porevolučné farárske začiatky, ešte pred tým sprevádzanie Slovákov v Čenstochovej, obnovenie slziaceho obrazu, samozrejme vydanie jedinej nádhernej knižnej publikácie o našom kostole, teraz už Bazilike. Dlhoročný Neokatechumenát či slávenie liturgie vo východnom obrade a spolupráca s grécko-katolíkmi. Tiež nemôžme  zabudnúť na ľubozvučné, Vami zložené piesne k Vranovskej Panne Márii, ktoré verím, že budú ešte dlho zaznievať z úst našich farníkov i pútnikov na oslavu Nebeskej matky, ktorú milujete ako svoju mamku.

O. Leander chceme Vám pri príležitosti 70. výročia zloženia rehoľných sľubov popriať všetko len dobré a krásne, hojnosť Božích milostí, zdravie, silu, radosť z každého dňa a hlavne veľa dobrých ľudí okolo seba, ktorí sa o vás starajú a ak je to potrebné Vám aj pomáhajú…

Nech Vás Panna Mária ochraňuje a vyprosí u svojho Syna to, čo si Vy od nej žiadate, to,  čo je pre Vás v tejto chvíli   najdôležitejšie a najpotrebnejšie.

Sme duchovne s Vami, buďte aj Vy spojení v modlitbe s nami.

Ešte raz k výročiu blahoželáme a za veľa – veľa ďakujeme…

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár