314. výročie slzenia obrazu Vranovskej Panny Márie

Dňa 27.augusta 2022 si veriaci našej farnosti Vranov – Sever pripomenuli slávnostnou sv. omšou o 18.30 v poradí už 314.výročie  krvavého slzenia obrazu Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp.   Jozef Gnip, farár vo Vyšnom Hrušove.

Vo svojej homílii, okrem iného, upozornil na to, že je síce chvályhodné a akosi ľudské, keď sa my obraciame na Pannu Máriu s nespočetnými prosbami za to či ono. Otázkou ale je, aký čo sme my ochotní priniesť ako dar jej. Veď predsa má sviatok…. Celebrant použil odpoveď karmelitánov: že pre Pannu Máriu bude najlepším darom, ak budeme žiť podľa evanjeliovej zvesti, ktorú hlásal jej Syn Ježiš Kristus.

Spolu s pozvaným hosťom boli v koncelebre: o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál rádu pavlínov, o. Kazimír Kogut OSPPE, kaplán vo farnosti Vranov – Sever, o. Ondrej Kentoš OSPPE, rodák z Vranova nad Topľou, toho času farár v bazilike v Šaštíne a   vdp. Roman Haško, rodák z Vranova, momentálne kaplán v Humennom. Slávnosti pri obetnom stole bol účastný ešte jeden rodák z Vranova nad Topľou a to diakon Vladimír Bartko OSPPE.  Tradične po sv. omši sa konala procesia s kópiou milostivého obrazu najbližšími ulicami  mesta v okolí baziliky, pri ktorej sa členovia bratstva sv. ruženca modlili sv. ruženec.  

Autor: Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár