List promótora Bratstva anjelov strážnych na Veľkú noc 2020

VEĽKÁ NOC 2020
“ Anjel je akoby osobnou myšlienkou,
ktorou ma oslovuje Boh“. kardinál Joseph Ratzinger


Drahí bratia a sestry, členovia Bratstva anjelov strážnych na Slovensku,
prihováram sa k Vám po tieto dni, keď sa blížia najväčšie Cirkevné sviatky roka a to sviatky Veľkej noci.

Veľká noc, to nie je len pripomienka nejakých dávnych udalostí. Ježišovu smrť a nakoniec jeho víťazstvo nad smrťou môžeme prirovnať aj k našej životnej ceste, k našim úspechom aj pádom.
Veľkonočné sviatky majú byť pre nás dňami radosti srdca, obnovy vernosti Kristovi a vzdávania vďaky za jeho obetovanie sa za nás. Obetovanie, ktoré znamenalo prijať kríž, prejsť krížovú cestu a podstúpiť mučenícku smrť na Kalvárii.
Pán Ježiš zomrel za nás na kríži, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Tým nám povedal, že aj my raz vstaneme z mŕtvych a budeme mať večný život. Nech nás Jeho obeta pobáda k tomu, aby sme sa učili pokore, obetavosti v službe i zodpovednosti v konaní.
Touto cestou Vás chcem aj povzbudiť v týchto pohnutých časoch, kedy sme nútení dodržiavať karanténu, ktorá nám nedovoľuje byť osobne účastní na liturgických sláveniach svätých omší a na liturgických sláveniach VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA. Obetujme tieto sťažené chvíle pre spásu našich duší a spásu našich blízkych. Berme to ako Božiu milosť pre naše obrátenie i obrátenie našich blízkych.
V súvislosti s tým, Vás informujem, že duchovná obnova, ktorá sa mala uskutočniť prvý májový víkend, sa definitívne ruší. Nový termín stanovým, akonáhle sa vylepší situácia.
Všetkým Vám prajem a vyprosujem požehnané, milostiplné, radostné veľkonočné sviatky a najmä otvorenosť srdca pre prijatie podstaty Veľkej noci – ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána. Nech nás všetkých prenikne Jeho láska a životodarná sila z jeho kríža. Nech sú nám v tom nápomocní naši anjeli strážni !
S úctou
o. Gregor Wach OSPPE
promótor BAS

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár