Nový slovenský viceprovinciál pavlínov P. Rastislav Ivanecký OSPPE

Generálny prior Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka páter Arnold Chrapkowski spolu s generálnou radou definítorov menoval nové vedenie Viceprovincie Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku.

Novým slovenským viceprovinciálom pavlínov sa stane páter Rastislav Ivanecký. Páter Rastislav sa narodil v roku 1975. Do novicátu pavlínov vstúpil v roku 1994. Filozofické a teologické štúdia absolvoval na vtedajšej Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2001. Pôsobil v pavlínskych komunitách v Trnave a vo Vranove nad Topľou, kde bol od roku 2014 priorom a farárom. Svoje pôsobenie na čele slovenskej viceprovincie začne 20. júna 2020, kedy nahradí pátra Martina Lehončáka, ktorý tento úrad zastával posledných šesť rokov.

Spolu s viceprovinciálom bola menovaná aj nová rada, ktorú budú tvoriť pátri Ondrej Kentoš, Wieslaw Zając, Michal Nižnánsky a Róbert Kurowidzki.

zdroj: https://kvrps.sk/2020/05/28/novym-viceprovincialom-slovenskych-pavlinov-je-rastislav-ivanecky/

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár