V Šaštíne pápež František položil k nohám Sedembolestnej zlatú ružu.

V závere slávnostnej bohoslužby 15. septembra 2021 v Šaštíne, ktorej predsedal pápež František, položil k nohám Sedembolestnej zlatú ružu ako výraz jeho vďaky Šaštínskej madone za úspešnú operáciu, ktorú podstúpil pred niekoľkými týždňami.

Zlaté ruže sa posviacajú každoročne na 4. pôstnu nedeľu (Laetare), kedy sa pri bohoslužbách používajú rúcha ružovej farby symbolizujúce nádej a radosť Kristovho zmŕtvychvstania uprostred pôstneho obdobia, ktoré vedie na kalváriu. Symbol zlatej ruže používajú pápeži ako prejav svojej vďaky a úcty k významným chrámom alebo pútnickým mariánskym svätyniam. V minulosti ju udeľovali predovšetkým osobám. Prvú zlatú ružu daroval pápež Urban II. v roku 1096 grófovi Fulkovi z Anjou. Poslednou osobou, ktorej sa dostalo pocty zlatej ruže, bola luxemburská veľkovojvodkyňa Šarlota, ktorej ju daroval pápež Pius XII. v roku 1956. Odvtedy sa udeľuje iba kostolom. Pápež Pavol VI. (1963 – 1978) ich daroval 4, Ján Pavol II. (1978 – 2005) 10, Benedikt XVI. (2005 – 2013) 19 a pápež František ich venoval doposiaľ 6-tim mariánskym svätyniam. Niektoré známe mariánske pútnické miesta – poľská Čenstochová, portugalská Fatima alebo brazílska Aparecida – majú po tri zlaté ruže od rôznych pápežov 20. a 21. storočia. Najviac – 5 zlatých ruží – venovali pontifikovia vatikánskej svätopeterskej bazilike. V roku 1985 pri príležitosti 1100. výročia od smrti sv. Metoda poslal zlatú ružu Ján Pavol II. velehradskej bazilike, keďže sa osobne nemohol zúčastniť osláv. Šaštínska národná svätyňa je prvou na Slovensku, ktorej sa dostalo tejto pocty.

autor: Martin Hoferka

foto: Ľudka Masárová

Zdroj: www.facebook.com

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár