S radosťou pôjdeme do domu Pánovho! – Trnavská Pešia Púť 2021

Aj v tomto roku vyrazila z Trnavy tradičná, v poradí už XVI. trnavská pešia púť. Začala sa slávením sv. omše vo farskom Kostole Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne.

Predsedal jej P. Wieslav Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave. Spolu s ním koncelebrovali P. Miroslav Hruška, OSPPE, a P. Gregor Wach, OSPPE. Počas pešej púte bude vypomáhať aj pavlínsky bohoslovec br. Vojtech. Témou tohtoročnej púte bude zvolanie: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho!

Vzhľadom na situáciu, spojenú s pandémiou, sa v roku 2021 nemôže konať tradičná pešia púť z Trnavy do Čenstochovej.

Púť bude realizovaná len na Slovensku ako štafety v malých skupinách s niekoľkými osobami bez spoločných občerstvení a nocľahu. Každý deň sa pútnici budú vracať domov. Aj z tohto dôvodu boli trasy skrátené a prispôsobené putovaniu len po Slovensku.

Sprevádzajme pútnikov našimi modlitbami.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár