Prvé sväté Prijímanie v Trnave na Tulipáne

V našej pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne sa uskutočnila slávnosť prvého svätého prijímania. Tento rok pristúpilo k tejto sviatosti devätnásť detí. Pred deviatou hodinou sa prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi zhromaždili na farskom dvore. Na začiatku privítal všetkých zhromaždených P. Wieslaw Zajac, OSPPE, farár a zároveň predstavený pavlínskej komunity v Trnave. Po úvodných slovách rodičia požehnali svoje deti a následne v slávnostnom sprievode vstúpili do chrámu. O hudobné obohatenie liturgie sa postarali miestny organista pán Peter Vymazal a zbor spoločenstva Tulipánci.

Prvoprijímajúce deti sa aktívne zapájali do celej liturgie. Čítali jednotlivé čítania, spievali žalm, čítali prosby a niesli aj obetné dary.

Počas homílie P. Wieslaw (okrem iného) deťom priblížil život sv. Martina: ako možno s láskou riešiť rôzne ťažkosti a problémy každodenného života. Svätý Martin totiž nikdy neriešil problémy prostredníctvom zlosti a hnevu, ale všetko sa snažil riešiť láskou. A k tomu je pozvaný aj každý kresťan.

Tesne pred prvým prijatím Pána Ježiša do srdca sa deti pomodlili modlitbou pred svätým prijímaním. Potom nasledovala tá najkrajšia chvíľa pre prvoprijímajúce deti: po prvýkrát mohli prijať Ježiša prítomného v Najsvätejšej sviatosti do svojho srdca.

Po prijímaní nasledovala modlitba na to určená, v ktorej deti ďakovali Bohu za to, že vstúpil do ich srdca vo Sviatosti oltárnej.

Spomienkou na liturgiu bola spoločná fotografia.

Autor: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár