Prijatie nových bohoslovcov do pavlínskeho seminára v Krakove

Zdroj: www.seminarium.paulini.pl

3. októbra sme prijali piatich bratov, ktorí prišli do Krakova po ukončení ročného noviciátu v Leśniówe. Boli slávnostne začlenení do našej bohosloveckej komunity počas vešpier, ktorým predsedal náš prefekt P. Paweł Przygodzki. Našim novým spolubratom prajeme veľa Božej priazne na ceste prípravy na kňazstvo a všetkých prosíme o modlitby na ich úmysel.

Zdroj: www.seminarium.paulini.pl

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár