Piaty deň deviatnika 2020 vo Vranove nad Topľou.

Dňa 1. septembra 2020 sa pri večernej sv. omši konala duchovná obnova, pred odpustovou slávnosťou v poradí piata.

   Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol o. František Romaňák CSsR. Spolu s ním boli v koncelebre o. Bystrík Letavay CSsR, o. Leander Pietras OSPPE a o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál Slovenskej pavlínskej kvaziproincie.
    Hlavný celebrant o. František vo svojej homílii, okrem iného, použil príklad z Kány Galilejskej, kde vyzdvihol to, ako sa tam zachovala Panna Mária.  Tam bola Panna Mária všímavá a vôbec nie ľahostajná ku vzniknutému problému. Na svadbe došlo  víno, čo bola veľká hanba pre domácich. Chcela tento problém riešiť, ale nepanikárila, nebola vystrašená, ale jednoducho išla za Pánom Ježišom a predostrela mu problém. Tiež si teba všimnúť, že mu nenadiktovala scenár, ako ten problém má Ježiš vyriešiť. Pokorne čakala, čo bude nasledovať. Na tomto a na ďalších príkladoch kazateľ poukázal poslucháčom Pannu Máriu, ako na učiteľku, od ktorej sa môžeme neustále čo učiť.
    Záver sv. omše opäť patril spoločnému spevu Hymny ku Vranovskej Panne Márii.  
                                                                                                                                  Veronika F.

Zdroj: www.bazilikavranov.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár