Na Slávnosť sv. Jozefa pavlínski bohoslovci prijali ministériá lektorátu a akolytátu.

Zdroj: www.seminarium.paulini.pl

Sviatok svätého Jozefa je v našom pavlínskom seminári v Krakove výnimočným dňom, keď bratia prijímajú ministériá lektorátu a akolytátu.

Eucharistii v tomto roku vo vnútornej kaplnke seminára o 10.30  hod. predsedal generál pavlínskeho rádu najdôstojnejší P. Arnold Chrapkowski, OSPPE. V súvislosti so scénou nájdenia Ježiša v chráme vyzval počas homílie každého z nás, aby sme našli Ježiša vo svojom živote. Desať bratov zo štvrtého ročníka sa stalo akolytami a šiesti z tretieho ročníka sa stali lektormi. O hudobné obohatenie liturgie sa postarala Gregoriánska schola, ktorej členmi sú bohoslovci pavlínskeho seminára.

Zdroj: www.seminarium.paulini.pl
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár