List promótora Bratstva Anjelov Strážcov na Slovensku

Drahí členovia Bratstva anjelov strážnych,
po roku si znovu pripomíname svoju spolupatričnosť do bratstva a to práve na sviatok anjelov strážnych 2. októbra. Pripomínam, že je to deň, kedy si každý člen má vykonať akt odovzdania sa svojmu anjelovi strážnemu(1).


Zároveň v tento deň, stanovy určujú zúčastniť sa slávenia sv. omše. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké to je sláviť sv. omšu s myšlienkou na anjelov? Staroveký arménsky spisovateľ Giovanni Mandakuni napísal v jednom zo svojich zamyslení: „Neviete, že v okamihu premenenia sa otvára nebo a Kristus zostupuje a nebeská armáda sa točí okolo oltára, keď sa slávi sv. omša“? Blahoslavená Angela da Faligno napísala: Syn Boží je na oltári obklopený množstvom anjelov“. Snáď preto sv. František z Assisi povedal: Svet by mal vibrovať, celá obloha by sa mala pohnúť, keď sa Boží Syn zjaví na oltári v rukách kňaza …. a my ľudia by sme mali napodobniť postoj anjelov, ktorí pri slávení omše sa s úctou klaňajú okolo oltárov“. Sv. Ján Chryzostom povedal: Anjeli teraz napĺňajú kostol, obklopujú oltár a rozjímajú o vznešenosti a veľkosti Pána“. Dokonca aj sv. Augustín povedal: „že anjeli sú okolo a pomáhajú kňazovi pri slávení sv. omše“. A sv. Cyril Alexandrijský nazýva anjelov „pánov uctievania“, pretože milióny anjelov uctieva Boha v Najsvätejšej sviatosti aj keď je umiestnená v tej najskromnejšej kaplnke v tom najodľahlejšom kúte zeme.
Drahí bratia a sestry, už druhý rok sa ocitáme v zložitej situácii v súvislosti s pandémiou a mimoriadnymi opatreniami. Nečakaná situácia si vyžiadala obmedzenia, na ktoré sa nám nezvyká ľahko. Nech nás tieto vyššie spomenuté myšlienky svätcov o anjeloch povzbudzujú k hlbšej účasti na sv. omši a k modlitbám za obrátenie hriešnikov, za odvrátenie pandémie i za pokoj vo svete. Istý kňaz povedal: Od kedy som začal premýšľať o anjeloch, pocítil som pri oslave sv. omše novú radosť a novú oddanosť“.
Vyprosujem Vám teda bratia a sestry, aby ste pocítili pri oslave sv. omše takúto novú radosť a hlbokú oddanosť k nášmu Pánovi. Nech nám všetkým v tom pomáha naša nebeská Matka, kráľovná anjelov.
S úctou promótor bratstva o. Gregor Wach OSPPE


1 Ja, M. M., si od dnešného dňa beriem teba, svätý anjel strážca, za svojho patróna a osobitného opatrovníka. Prosím ťa, aby si ma sprevádzal vo všetkých mojich potrebách, aby si ma v hodine smrti ochránil pred nástrahami zlého ducha a odovzdal do Božích rúk pre večný život. Amen.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár