Aká je Božia ponuka pre mňa – duchovné cvičenia pre rozlišujúcich povolanie

Zdroj: Facebook Paulini Powołania

Absolvent strednej školy, zamestnanec obchodnej spoločnosti v Holandsku, účtovník v medzinárodnej korporácii alebo katechéta, to sú len niektorí z účastníkov duchovných cvičení, ktoré organizuje referent pre povolania a ktoré sa konajú v Jasnej Hore. Toto stretnutie nie je len pre ľudí, ktorí sa chcú vybrať na kňazskú alebo rehoľnú cestu, ale pre všetkých, ktorí hľadajú životné rozlišovanie.

Je dobré počúvať rôznych ľudí z rôznych prostredí s rôznymi skúsenosťami, hovoria účastníci stretnutia.

Osobitným patrónom rozlišovania povolaní je Abrahám, patriarcha Izraela, od ktorého sa účastníci duchovných cvičení učia počúvať Boží hlas a poslúchať jeho volanie, budovať vieru, ktorá pomáha prežiť všetky životné ťažkosti.

„Spolieham sa na Božie slovo, ktoré preniká do srdca a svedomia človeka, aby fungovalo,“ hovorí páter Tomasz Mordziałek, referent povolaní v reholi pavlínov.

„Chcel by som počuť Boží hlas rovnako jasne ako Abram. Nech mi Matka Božia dá toľko odvahy, koľko dal Boh Abramovi. Prosím aj o pokoj v časoch úzkosti, taký vnútorný pokoj,“ povedal Kamil z Lubliniec.

Pre Tomasza zo Żnina sa duchovné cvičenia v Jasnej Hore stali príležitosťou na adventnú prípravu na Vianoce.  „Napriek profesijným povinnostiam som chcel dať čas Bohu aj sebe,“ poznamenal muž.

Rekolekcie sú predovšetkým časom modlitebného hľadania, sú aj pokusom ukázať pavlínsky rehoľný život zvnútra. Medzi trvalé prvky programu patria: Eucharistia, liturgia hodín, vytrvalosť v adorácii Krista v Najsvätejšej sviatosti, katechéza o rozlišovaní povolania, rehoľný život a spiritualita rádu.

Zdroj: www.jasnagora.com

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár