Zomrel P. Stanislav Jarosz, OSPPE, horlivý ochranca nenarodených detí.

Zdroj: www.jasnagora.com

Jeho túžbou bolo „v rade pavlínov slúžiť Bohu a prispievať k šíreniu kultu Panny Márie“. Takto nebohý Páter Stanislaw Jarosz, OSPPE, strávil 49 rokov rehoľného života a 43 rokov kňazskej služby. Zomrel vo veku 69 rokov. Dlhé roky bol spojený s Jasnou Horou. Zádušná svätá omša za zosnulého otca Stanislava sa konala 23. novembra o 12.00 hod. v Kostole Panny Márie Čenstochovskej v Czerwiennom-Bachledovke. Páter Stanislav bol pochovaný na farskom cintoríne v pavlínskej hrobke.

Bol to muž z Jasnej Hory, nerozlučne spojený s Pannou Máriou v znamení jasnohorskej ikony. Všade sa snažil propagovať kult Bohorodičky, najmä počas návštevy kópie ikony Panny Márie Čenstochovskej v Poľsku. Jeho jednoduchý a priamy prístup k človeku dal stratenému hriešnikovi šancu vrátiť sa k Bohu.

Pri vykonávaní rôznych funkcií a služieb v reholi sa modlitbou ruženca mimoriadne angažoval pri obrane života nenarodených detí. Od roku 2017 bol národným moderátorom diela duchovnej adopcie. Zdôrazňoval, že „duchovná adopcia je v ľuďoch, v srdciach. Je to modlitba, teda pôsobí v srdciach ľudí, ktorí sa modlia, zachraňujeme životy a zachraňujeme tých, ktorí sa modlili, lebo modlitba sa k nim vracia,“ zdôraznil a dodal, že sme bezmocní, víťazí Boh.

Okrem iného bol otec Stanislaw Jarosz prefektom v pavlínskom seminári v Krakove na Skalke, priorom varšavského kláštora a riaditeľom varšavskej pešej púte, dvakrát pôsobil aj ako referent pre navštívenie kópie putujúceho obrazu Panny Márie z Jasnej Hory. V roku 2002 bol na generálnej kapitule rádu zvolený za člena generálnej rady.

Ako prvý prior a farár pavlínskej Farnosti Panny Márie Čenstochovskej v Toruni vytvoril jej pastoračné a materiálne štruktúry. Bol aj priorom kláštora a farárom Farnosti sv. Louis vo Włodawe, na sklonku života v Brdowe.

P. Stanislaw bol mužom, ktorý si dokázal získať ľudí, bol obdarený mimoriadnou charizmou kázania Božieho slova. Vyznačoval sa láskavosťou, vyrovnanosťou, otvorenosťou a porozumením voči svojim spolubratom i laikom. V priebehu rokov sa horlivo zapájal do mnohých evanjelizačných hnutí.

Zdroj: www.jasnagora.com

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár