Začína sa svätý pôst – Popolcová streda u pavlínov v Trnave

Popolcovou stredou sme v celej Cirkvi začali sláviť pôstne obdobie. Je to čas štyridsaťdňového  pokánia, ktoré pripravuje veriacich na prežívanie najväčších sviatkov v celom liturgickom roku – Veľkej noci. Pápež František vyzval v tento deň všetkých na modlitbu a pôst najmä za Ukrajinu zmietanú vojnou. Preto sa aj pavlínska farnosť pripojila k tejto prosbe, lebo ako sám Ježiš povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam Ja som medzi nimi.“

V tento deň veriaci pri sv. omšiach slávených vo farskom Chráme Božského Srdca Ježišovho, ako aj v pavlínskom Kostole sv. Jozefa prijali na svoje hlavy popol ako viditeľný znak nového obdobia, do ktorého pravé dnes vstupuje celá Cirkev.

Po sv. omši o 16.00 sa vo farskom kostole uskutočnila adorácia, pri ktorej sme prosili za  pokoj na celom svete a zvlášť na Ukrajine. Pred večernou sv. omšou sa uskutočnila modlitba posvätného ruženca aj modlitba za pokoj, pripravená liturgickou komisiou Žilinskej diecézy.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár