Začiatok adventného obdobia v Trnave

roraty

Posvätením adventného venca a zapálením prvej sviece sme začali adventné obdobie – čas očakávania na príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.
V prvú adventnú nedeľu sme počas sv. omší posvätili adventné vence. Práve ony sú symbolom adventného očakávania. Každú nedeľu budeme zapaľovať ďalšiu sviecu, a tak sa približovali očakávanému narodeniu Ježiša.
V pondelok sme začali slúžiť rorátne sv. omše.
V našom kostole v Trnave na Tulipáne sú o 6.45 hod a v sobotu o 7.00 hod.
Názov roráty pochádza z prvého slova úvodnej piesne:
Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum;
aperiatur terra, et germinet Salvatorem.
Roste, nebesá, zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého;
Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)
Sú to votívne omše o Panne Márii. Spomíname si na ňu, lebo ona prijala Božiu vôľu,
ktorú jej zvestoval Gabriel, a tak sa stala matkou Spasiteľa.
Po sv. omši sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár