Vyšlo Pôstne posolstvo Svätého Otca: Kairos, čas na siatie dobra

Foto: SpC-Vatican

Vatikán 24. februára (RV) Vo Vatikáne dnes vydali text Posolstva Svätého Otca na tohtoročné Pôstne obdobie, ktoré sa začne Popolcovou stredou 2. marca. Jeho témou je biblická výzva z Listu Galaťanom, v ktorej apoštol Pavol používa slovo „kairos“ a vyzýva k neúnavnému konaniu dobra: „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6,9 -10a).

Pripomeňme, že na deň vstupu do Pôstneho obdobia 2. marca Svätý Otec v kontexte dramatickej krízy okolo Ukrajiny vyhlásil Deň pôstu za mier, pričom svoje pozvanie pripojiť sa k tomuto úmyslu rozšíril na veriacich i neveriacich.

Sila zasiateho dobra

„Sv. Pavol spomína „kairos“, teda čas, ktorý je s ohľadom na žatvu najvhodnejší na siatie dobra. Ktorý čas je to pre nás?“ – Touto otázkou začína svoj duchovný podnet Svätý Otec. V trojbodovom posolstve vyzdvihuje nezištnosť v konaní dobra. Ako píše, „keď sejeme pre dobro druhých, podieľame sa na Božej veľkodušnej láske. Je veľmi vznešené spúšťať procesy s nádejou na tajomnú silu zasiateho dobra, ktorých ovocie budú zbierať druhí. Siatie dobra pre druhých nás oslobodzuje od úzkej logiky osobného zisku, napĺňa naše skutky nezištnosťou a tak nás včleňuje do nádhernej panorámy Božích láskyplných plánov.“

„Neúnavne sa modlime,“ vyzýva pápež František slovami Ježišovej výzvy, že je potrebné „stále sa modliť a neochabovať“ (Lk 18,1): „Potrebujeme sa modliť, pretože potrebujeme Boha. To, že si vystačíme sami, je len nebezpečná ilúzia. Ak pandémia zvýšila povedomie o našej osobnej i spoločenskej krehkosti, nech nám toto Pôstne obdobie umožní zakúsiť útechu z viery v Boha, bez ktorého nemôžeme obstáť.“

V búrkach dejín

„Nik sa nespasí sám, pretože všetci sme v búrkach dejín na jednej lodi; no predovšetkým nik sa nespasí bez Boha, lebo iba veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista víťazí nad temnými vodami smrti. Viera nás neušetrí od ťažkostí života, ale umožní nám čeliť im v spojení s Bohom v Kristovi, vo veľkej nádeji, ktorá nesklame a ktorej prísľubom je láska, Bohom „rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ (Rim 5,1-5).

„Neúnavne vykoreňujme zlo z našich životov,“ píše všetkým veriacim pápež František: „Telesný pôst, ku ktorému nás Pôstne obdobie pozýva, nech posilní nášho ducha v boji proti hriechu. Neúnavne prosme o odpustenie vo sviatosti pokánia a zmierenia, s vedomím, že Boha nikdy neunaví odpúšťať nám.“

Nástrahy závislosti od médií

„Neúnavne bojujme proti žiadostivosti, slabosti, ktorá nás vedie k egoizmu a ku každému zlu a ktorá počas stáročí našla rôzne spôsoby, ako uvrhnúť ľudí do hriechu. Jedným z nich je riziko závislosti od digitálnych médií, ktorá ochudobňuje ľudské vzťahy. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na to, aby sme sa postavili proti týmto nástrahám a  pestovali namiesto toho integrálnu formu ľudskej komunikácie, spočívajúcu v „reálnych stretnutiach“, zoči-voči.“

„Pôstny čas nám každoročne pripomína, že dobro, tak ako láska, spravodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz a navždy; musia sa získavať každý deň,“ píše v závere posolstva Svätý Otec a povzbudzuje k vytrvalosti: „Prosme teda Boha o trpezlivú vytrvalosť roľníka, aby sme neprestajne konali dobro, krok za krokom.“

Zdroj: www.tkkbs.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár