Správy z pavlínskej farnosti v Topoľčanoch

V stredu 22. februára vstúpila celá Cirkev do pôstneho obdobia. Aj pre pavlínsku farnosť v Topoľčanoch je to čas duchovnej obnovy a prípravy na najväčšie sviatky roka – na Veľkú noc.

Jednou z pobožností úzko spojenou s pôstnym obdobím je pobožnosť krížovej cesty. Vo farskom Kostole sv. Gorazda sa pobožnosť krížovej cesty koná každý piatok. Rozjímania na krížové cesty pripravujú jednotlivé farské spoločenstvá: ružencové bratstvo, muži, ženy, prvoprijímajúce deti. Okrem toho sa každú nedeľu koná pobožnosť krížovej cesty na miestnej kalvárii.

Farský kostol sa počas pôstneho obdobia v každý pôstny piatok stáva miestom duchovnej obnovy, ktorou sprevádza P. Róbert Kurowidzki OSPPE, miestny farár. Po prečítaní úryvku z Knihy Genezis nasleduje meditácia nad ikonou Svätej Trojice od Andreja Rublova.

Pondelkový 13. marec bol pre topoľčiansku farnosť výnimočným dňom. V tento deň sa totiž každý mesiac uctieva Fatimská Panna Mária. Pobožnosť k jej cti sa začala večeradlom, ktoré spolu s P. Miroslavom Hruškom, OSPPE, viedli členovia ružencového bratstva. Po pobožnosti nasledovala svätá omša, ktorej predsedal P. Miroslav Hruška, OSPPE, spolu s P. Róbertom Kurowidzkim, OSPPE. Všetci zhromaždení v chráme mysleli v tento deň v modlitbách na Svätého Otca Františka, ktorý práve v tento deň prežíval desiate výročie zvolenia za pápeža.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár