Slávnosť sv. Stanislava v pavlínskom kláštore v Krakove

V nedeľu 8. mája sa v našom pavlínskom kláštore v Krakove uskutočnil slávnostný sprievod ku cti svätého Stanislava, biskupa a mučeníka. Po príchode sprievodu z wawelskej katedrály sa o 10:00 hod. začala Eucharistia, ktorej predsedal arcibiskup Jan Romeo Pawłowski. Vo svojej homílii poukázal na ľudskú solidaritu a povzbudil všetkých, aby smelo vyznávali svoju vieru. Táto štvrtá nedeľa veľkonočného obdobia podnietila arcibiskupa, aby sv. Stanislava vyzdvihol ako príklad dobrého pastiera pre nás.

Po skončení osláv sa konal koncert s názvom „A Cry for Peace“, na ktorom sa zúčastnili aj umelci z Ukrajiny.

Popoludní sme začali sláviť oktávu ku cti svätého Stanislava slávnostnými vešperami a sprievodom, ktorému predsedali pátri augustiniáni.

Liturgický sviatok svätého Stanislava však tento rok pripadol na pondelok. V tento deň predsedal slávnostnej Eucharistii o 19.00 hod. P.  Mirosław Sokoliński, karmelitán. V homílii sa viackrát opakovala myšlienka, že je dôležité, aby každý z nás vydal svedectvo podľa príkladu svätého Stanislava.

Zdroj: www.seminarium.paulini.pl
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár